jobs in Nha Trang

Filter results by:
Sort by: relevance - date
You refined by: KHÁCH SẠN QUEEN ANN NHA TRANG (undo)
Location
Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 14 jobs
KHÁCH SẠN QUEEN ANN NHA TRANG
Nha Trang
8.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một tháng
 • Thành Phố Nha Trang - Khánh Hòa Mức lương:
 • Mức 8 - 12 Triệu MÔ TẢ CÔNG VIỆC.
 • Hàng ngày nhận lịch phân công chuyên chở khách từ sân bay đến khách sạn và ngược…
KHÁCH SẠN QUEEN ANN NHA TRANG
Nha Trang
 • Thành Phố Nha Trang - Khánh Hòa Mức lương:
 • Mức Thỏa Thuận MÔ TẢ CÔNG VIỆC - Theo dõi, chịu trách nhiệm về hoạt động của bộ phận đặt phòng hàng ngày.
KHÁCH SẠN QUEEN ANN NHA TRANG
Nha Trang
 • Thành Phố Nha Trang - Khánh Hòa Mức lương:
 • Mức Thỏa Thuận MÔ TẢ CÔNG VIỆC Xây dựng quy trình làm việc tiêu chuẩn cho từng vị trí công việc trong bộ phận F&B của…
KHÁCH SẠN QUEEN ANN NHA TRANG
Nha Trang
8.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một tháng
 • Thành Phố Nha Trang - Khánh Hòa Mức lương:
 • Mức 8 - 12 Triệu MÔ TẢ CÔNG VIỆC.
 • Theo dõi, chịu trách nhiệm về hoạt động của bộ phận đặt phòng hàng ngày.
KHÁCH SẠN QUEEN ANN NHA TRANG
Nha Trang
5.000.000 - VNĐ8.000.000 VNĐ một tháng
 • Thành Phố Nha Trang - Khánh Hòa Mức lương:
 • Mức 5 - 8 Triệu MÔ TẢ CÔNG VIỆC Thực hiện quy trình check-in.
 • Tư vấn, bán dịch vụ cho khách.
 • Việc làm mới cập nhật:
KHÁCH SẠN QUEEN ANN NHA TRANG
Nha Trang
5.000.000 - VNĐ8.000.000 VNĐ một tháng
 • Thành Phố Nha Trang - Khánh Hòa Mức lương:
 • Mức 5 - 8 Triệu MÔ TẢ CÔNG VIỆC 1.
 • Tiếp nhận thông tin đặt phòng:
 • Tên khách, tên đoàn khách, tên người đăng ký.
KHÁCH SẠN QUEEN ANN NHA TRANG
Nha Trang
 • Thành Phố Nha Trang - Khánh Hòa Mức lương:
 • Mức Thỏa Thuận MÔ TẢ CÔNG VIỆC Tổ chức, vận hành và giám sát hoạt động bộ phận lễ tân.
 • Có cơ hội cơ hội thăng tiến.
KHÁCH SẠN QUEEN ANN NHA TRANG
Nha Trang
12.000.000 - VNĐ20.000.000 VNĐ một tháng
 • Thành Phố Nha Trang - Khánh Hòa Mức lương:
 • Mức 12 - 20 Triệu MÔ TẢ CÔNG VIỆC.
 • Phối hợp quản lý bộ phận tiền sảnh.
 • Giải quyết các yêu cầu, khiếu nại của khách.
KHÁCH SẠN QUEEN ANN NHA TRANG
Nha Trang
5.000.000 - VNĐ8.000.000 VNĐ một tháng
 • Thành Phố Nha Trang - Khánh Hòa Mức lương:
 • Mức 5 - 8 Triệu MÔ TẢ CÔNG VIỆC Kiểm soát người và tài sản ra/vào khách sạn.
 • Kiểm tra các thiết bị PCCC.
KHÁCH SẠN QUEEN ANN NHA TRANG
Nha Trang
5.000.000 - VNĐ8.000.000 VNĐ một tháng
 • Thành Phố Nha Trang - Khánh Hòa Mức lương:
 • Mức 5 - 8 Triệu MÔ TẢ CÔNG VIỆC Thực hiện quy trình check-in.
 • Tư vấn, bán dịch vụ cho khách.
 • Nhiều cơ hội thăng tiến.