jobs in Nha Trang

Filter results by:
Sort by: relevance - date
You refined by: Beau Rivage Nha Trang (undo)
Job Type
Location
Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 12 jobs
Beau Rivage Nha Trang
Nha Trang
Easily apply
 • Tham gia soạn thảo và hướng dẫn các thủ tục, quy định về thanh toán cho nhân sự các phòng ban trong công ty.
 • Thực hiện các giao dịch với ngân hàng.
Beau Rivage Nha Trang
Nha Trang
Easily apply
 • Kiểm tra tính phù hợp, hiệu lực và hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ.
 • Xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, kiểm toán nội bộ hàng năm và đột xuất trình…
Beau Rivage Nha Trang
Nha Trang
Easily apply
 • Báo cáo Trưởng phòng DVKH về tình hình dịch vụ khách hàng, các thắc mắc/ khiếu nại phát sinh và tình trạng giải quyết vấn đề, trình giám đốc quản lý theo định…
Beau Rivage Nha Trang
Nha Trang
Easily apply
 • Xây dựng, rà soát, sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp quy của Công ty;
 • Kiến nghị các văn bản cần sửa đổi, ban hành mới.
 • Lương, thưởng, khen thưởng, kỷ luật.
Beau Rivage Nha Trang
Nha Trang
Easily apply
 • Quản lý các công cụ Marketing:
 • Website, brochure, leaflet, standee, billboard, hộp đèn, hàng rào, frame, media.
 • Đề xuất giải pháp thực hiện.
Beau Rivage Nha Trang
Nha Trang
Easily apply
 • Tham mưu, đề xuất và trực tiếp xây dựng chiến lược kinh doanh Khối đế;
 • Đề xuất và trực tiếp xây dựng chính sách bán hàng;
 • Trở thành cổ đông của công ty.
Beau Rivage Nha Trang
Nha Trang
Easily apply
 • Tham mưu và giúp việc cho TGĐ/ CT HĐTV trong công tác quản lý và điều hành mọi hoạt động của ban kiểm soát nội bộ của công ty.
 • Nhiệm vụ – công việc chính.
Beau Rivage Nha Trang
Nha Trang
Easily apply
 • Hỗ trợ Phó Tổng Giám đốc Kỹ thuật quản lý trong công tác hành chính và các gói thầu.
 • Hỗ trợ công tác đối nội và đối ngoại.
 • Nhiệm vụ – công việc chính.
Beau Rivage Nha Trang
Nha Trang
Easily apply
 • Tham mưu và đề xuất cho Ban TGĐ trong lĩnh vực Marketing.
 • Lập và tổ chức thực hiện kế hoạch Marketing qua các hoạt động:
 • Đảm bảo doanh số được giao.
Beau Rivage Nha Trang
Nha Trang
Easily apply
 • Tham mưu, đề xuất và trực tiếp xây dựng chiến lược kinh doanh Condotel;
 • Đề xuất và trực tiếp xây dựng chính sách bán hàng;
 • Trở thành cổ đông của công ty.