Create your CV - It only takes a few seconds
Page 3 of 420 jobs
TCE VINA DENIM
Nam Định
 • Lập và triển khai các kế hoạch tuyển dụng nhằm đáp ứng yêu cầu nhân lực của các bộ phận.
 • Xây dựng và thực hiện quy trình tuyển dụng như quảng cáo, thu nhận hồ…
Hiệp Hội Nông nghiệp sạch Nam Định
Nam Định
 • 5 Nam, độ tuổi từ 22 đến 35.
 • Yêu cầu trình độ chuyên môn kỹ thuật:
 • Không yêu cầu trình độ.
Du lịch Nam Hà
Nam Định
 • 1 Nam/Nữ, độ tuổi từ 22 đến 35.
 • Tham gia bảo hiểm theo quy định.
 • Yêu cầu trình độ chuyên môn kỹ thuật:
Hiệp Hội Nông nghiệp sạch Nam Định
Nam Định
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • 1 Nam, độ tuổi từ 25 đến 35.
 • Theo quy định của Nhà nước.
 • Yêu cầu trình độ chuyên môn kỹ thuật:
 • Kế toán tài chính ngân hàng.
Nam Tiệp
Nam Định
 • 500 Nam/Nữ, độ tuổi từ 10 đến 40.
 • Yêu cầu trình độ chuyên môn kỹ thuật:
TCE VINA DENIM
Nam Định
 • Làm việc về hóa chất thuốc nhuộm.
 • Công việc cụ thể sẽ được troa đổi khi phỏng vấn.
 • Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết.
 • Có kinh nghiệm ở vị trí tương đương.
Thắng Lợi
Nam Định
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • 21 Nam, độ tuổi từ 20 đến 40.
 • Theo quy định của công ty.
 • Yêu cầu trình độ chuyên môn kỹ thuật:
 • Không yêu cầu trình độ.
 • Cơ khí chế tạo máy.
Nam Định
 • Quản lý hoạt động bán hàng tại Cửa hàng.
 • Quản lý, đào tạo và huấn luyện nhân sự tại Cửa hàng.
 • Quản lý vốn và hàng hóa tại Cửa hàng.
Bảo Linh
Nam Định
12.000.000 - VNĐ15.000.000 VNĐ một tháng
 • Nhận và theo dõi đơn hàng của khách hàng.
 • 2 Nam/Nữ, độ tuổi từ 25 đến 40.
 • Hưởng đầy đủ các chế độ của nhà nước ban hành.
 • Mức lương dao động từ 10tr- 35tr.
VINA KI GLOBAL
Nam Định
 • Phân bổ chứng từ, kiểm tra tính hợp lý hơp pháp của chứng từ kế toán.
 • Kê khai thuế, báo cáo thuế hàng quý, năm.
 • Cập nhật kịp thời các thông tin về luật thuế.