jobs in Nam Định

Sort by: relevance - date
Page 1 of 18 jobs
Padmac Việt Nam
Nam Định
5.000.000 - VNĐ7.000.000 VNĐ một tháng
 • 100 Nam/Nữ, độ tuổi từ 18 đến 40.
 • Thu nhập gồm Lương cứng+ Phụ Cấp + Thưởng Từ 7-10 triệu/ Tháng thỏa thuận theo năng lực ứng viên(.
 • Không yêu cầu trình độ.
Padmac Việt Nam
Nam Định
 • 5 Nam/Nữ, độ tuổi từ 20 đến 40.
 • Theo quy định của nhà nước.
 • Các chế độ khác của công ty.
 • Yêu cầu trình độ chuyên môn kỹ thuật:
 • Không yêu cầu trình độ.
PADMAC Việt Nam
Nam Định
6.000.000 VNĐ một tháng
 • Đọc hiểu tiêu chuẩn chất lượng của mỗi mã hàng.
 • Kiểm tra chất lượng sản phẩm so với tiêu chuẩn, gửi báo cáo.
 • Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết.
PADMAC Việt Nam
Nam Định
 • Phụ trách kiểm hàng gia công.
 • Các công việc khác có liên quan.
 • Công việc cụ thể sẽ được phổ biến trong quá trình phỏng vấn.
 • Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết.
Padmac Việt Nam
Nam Định
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Phụ trách sửa chữa các loại máy may công nghiệp.
 • 3 Nam/Nữ, độ tuổi từ 18 đến 40.
 • Hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động;
Padmac Việt Nam
Nam Định
 • 15 Nam/Nữ, độ tuổi từ 18 đến 40.
 • Theo quy định của nhà nước.
 • Các chế độ khác của công ty.
 • Yêu cầu trình độ chuyên môn kỹ thuật:
 • Không yêu cầu trình độ.
Padmac Việt Nam
Nam Định
 • 8 Nam/Nữ, độ tuổi từ 18 đến 40.
 • Theo quy định của nhà nước.
 • Các chế độ khác của công ty.
 • Yêu cầu trình độ chuyên môn kỹ thuật:
 • Không yêu cầu trình độ.
Padmac Việt Nam
Nam Định
 • 1 Nam, độ tuổi từ 22 đến 40.
 • Tham gia bảo hiểm theo quy định;
 • Thưởng lễ tết, tháng 13.
 • Yêu cầu trình độ chuyên môn kỹ thuật:
Padmac Việt Nam
Nam Định
 • 12 Nam/Nữ, độ tuổi từ 18 đến 40.
 • Tham gia bảo hiểm theo quy định;
 • Thưởng lễ tết, tháng 13.
 • Yêu cầu trình độ chuyên môn kỹ thuật:
 • Không yêu cầu trình độ.
Padmac Việt Nam
Nam Định
 • 5 Nam/Nữ, độ tuổi từ 20 đến 40.
 • Tham gia bảo hiểm theo quy định;
 • Thưởng ngày lễ, tết, tháng 13.
 • Yêu cầu trình độ chuyên môn kỹ thuật:
 • Không yêu cầu trình độ.