jobs in Nam Định

Sort by: relevance - date
Page 1 of 12 jobs
Dược phẩm PQA
Nam Định
 • 2 Nam/Nữ, độ tuổi từ 24 đến 35.
 • Yêu cầu trình độ chuyên môn kỹ thuật:
Dược phẩm PQA
Nam Định
 • 1 Nam/Nữ, độ tuổi từ 24 đến 35.
 • Yêu cầu trình độ chuyên môn kỹ thuật:
Dược phẩm PQA
Nam Định
 • 1 Nam, độ tuổi từ 25 đến 35.
 • Yêu cầu trình độ chuyên môn kỹ thuật:
DƯỢC PHẨM PQA
Nam Định
 • Kiểm tra, xử lý các cuộc gọi đến từ các đầu máy của công ty.
 • Kiểm tra hoạt động của trang web bán hàng khi cần.
 • Theo dõi các bệnh nhân đang dùng thuốc.
Dược phẩm PQA
Nam Định
 • 5 Nam/Nữ, độ tuổi từ 25 đến 35.
 • Yêu cầu trình độ chuyên môn kỹ thuật:
Dược phẩm PQA
Nam Định
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • 5 Nam/Nữ, độ tuổi từ 22 đến 35.
 • Yêu cầu trình độ chuyên môn kỹ thuật:
DƯỢC PHẨM PQA
Nam Định
 • Lập kế hoạch và triển khai nội dung cho website.
 • Viết bài lên các diễn đàn, Blog, các mạng xã hội, nhằm quảng bá dịch vụ, sản phẩm của Công ty.
DƯỢC PHẨM PQA
Nam Định
 • Ü Kiểm tra, xử lý các cuộc gọi đến từ các đầu máy của công ty.
 • Ü Kiểm tra hoạt động của trang web bán hàng khi cần.
 • Ü Theo dõi các bệnh nhân đang dùng thuốc.
Dược phẩm PQA
Nam Định
 • 1 Nam, độ tuổi từ 20 đến 35.
 • Yêu cầu trình độ chuyên môn kỹ thuật:
DƯỢC PHẨM PQA
Nam Định
 • Ü Lập kế hoạch và triển khai nội dung cho website.
 • Ü Viết bài lên các diễn đàn, blog, các mạng xã hội nhằm quảng bá dịch vụ, sản phẩm của Công ty.