Create your CV - It only takes a few seconds

jobs in Nam Định

Sort by: relevance - date
Page 1 of 1 jobs

Bác sỹ tư vấn tiêm chủng

DS Group
Nam Định
12.000.000 - VNĐ18.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
  • BÁC SĨ TƯ VẤN TIÊM CHỦNG*.
  • Trực tiếp thực hiện khám sàng lọc, tư vấn, chỉ định tiêm vắc xin theo qui định của Bộ Y tế, hướng dẫn của nhà sản xuất và quy trình…
» Create your CV - It only takes a few seconds