jobs in Long An

Sort by: relevance - date
Page 1 of 17 jobs
Công ty Thép Tây Nam
Tân An
7.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
 • Thực hiện các công việc vận hành máy trong các dây chuyền sản xuất.
 • Cẩn thận, chính xác, trung thực, nhạy bén.
 • Chế độ bảo hiểm đầy đủ sau thử việc.
Công ty Thép Tây Nam
Tân An
8.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
 • Thực hiện các công việc vận hành máy trong các dây chuyền sản xuất.
 • Cẩn thận, chính xác, trung thực, nhạy bén.
 • Chế độ bảo hiểm đầy đủ sau thử việc.
Công ty Thép Tây Nam
Tân An
11.000.000 - VNĐ15.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
 • Kiểm soát chất lượng từ nguyên liệu đầu vào- Nguyên phụ liệu bán thành phẩm, thành phẩm của các công đoạn:
 • Yêu cầu trình độ chuyên môn:
Công ty Thép Tây Nam
Tân An
8.500.000 - VNĐ13.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
 • Thực hiện các công việc vận hành máy trong các dây chuyền sản xuất.
 • Cẩn thận, chính xác, trung thực, nhạy bén.
 • Chế độ bảo hiểm đầy đủ sau thử việc.
Công ty Thép Tây Nam
Tân An
Easily apply
 • Sắp xếp các hồ sơ pháp lý, theo dõi, đôn đốc các công việc kế toán trưởng giao cho các phòng ban.
 • Thành thạo vi tính văn phòng.
Công ty Thép Tây Nam
Tân An
9.000.000 - VNĐ11.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
 • Mua vào, xuất cho sản xuất, xuất bán.
 • Tính giá thành các sản phẩm, (thành phẩm, hàng hóa).
 • Lưu trữ các phiếu nhập, phiếu xuất,.
 • Có thể làm việc theo ca.
Công ty Thép Tây Nam
Tân An
10.000.000 - VNĐ20.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
 • Lập mục tiêu kế hoạch sản xuất, phát triển phù hợp với hoạt động công ty trong từng giai đoạn;
 • Kiểm duyệt tất cả các đề xuất, báo cáo, tài liệu các phòng ban…
Công ty Thép Tây Nam
Tân An
6.800.000 - VNĐ7.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
 • Chịu trách nhiệm kiểm tra kiểm soát hệ thống camera Công ty, kịp thời phát hiện, nhắc nhở, xử lý các hoạt động không phù hợp với quy định của Công ty.
Công ty Thép Tây Nam
Tân An
7.000.000 - VNĐ7.500.000 VNĐ một tháng
Easily apply
 • Tuần tra kiểm soát hoạt động nội bộ nhà máy.
 • Công việc trao đổi thêm khi phỏng vấn.
 • Từ 18 đến 35 tuổi.
 • Ưu tiên có kinh nghiệm từng làm qua công tác an ninh, bảo…
Công ty Thép Tây Nam
Tân An
6.500.000 - VNĐ7.500.000 VNĐ một tháng
Easily apply
 • Kiểm tra tính hợp lệ của bảng kê+ bảng scan PNK:
 • Kiểm tra tính hợp lệ của hóa đơn – Nhập hóa đơn hợp lệ vào bảng hóa đơn GTGT.
 • Giao nhận các hóa đơn giữa phòng.