Create your CV - It only takes a few seconds
Page 3 of 560 jobs
Tường Huy
Lâm Đồng
5.000.000 - VNĐ7.000.000 VNĐ một tháng
 • Dùng phần mềm PM và excel để quản lý công nợ, hoá đơn.
 • Công việc kiểm đếm thu chi tiền hàng.
 • Chi tiết công việc trao đổi khi phỏng vấn.
Monet Garden Resort
Lâm Đồng
 • Làm vệ sinh phòng , sảnh, hành lang.
 • Kiểm tra phòng khi khách check out.
 • Làm 1 số công việc phát sinh theo sự phân công của quản lý.
 • Ăn giữa ca tại Công ty;
Công Ty Cổ Phần Du Lịch Hoàng Anh - Đất Xanh Đà Lạ...
Lâm Đồng
 • Nhận hóa đơn, booking, chứng từ liên quan từ các điểm bán hàng.
 • Kiểm tra, đối chiếu số liệu hóa đơn so với booking hoặc phiếu thanh toán.
 • Ø Chế độ tiền lương:
 • To supervise the distributors/ key sub distributors assigned to be covering the administration, developmentand program compliance to maximize VBL portfolio…
 • Chịu trách nhiệm về toàn bộ quy trình vận hành (Hàng hóa, Nhân sự, Hiệu suất giao nhận) của khu vực/ Module phụ trách thông qua:
 • Theo dõi tiến trình giao nhận.
Công Ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ Prudential Việt Nam...
Lâm Đồng
 • Bạn muốn phát triển bản thân tại một trong những công ty bảo hiểm nhân thọ hàng đầu Việt Nam và thế giới?
 • Bạn muốn phát triển bản thân trong một môi trường cởi…
Khách Sạn Golf Valley
Lâm Đồng
 • Develop and organize the implementation of the department's action plans.
 • Be responsible for receiving and guiding information for guests to check in and check…
 • Nhận hàng hóa, xuất nhập hàng theo đơn yêu cầu.
 • Kiểm tra, kiểm soát hàng hóa trong kho (số lượng, date,...).
 • Vệ sinh kho sạch sẽ đảm bảo an toàn cho hàng hóa.
HD Bank
Lâm Đồng
 • Tìm kiếm, mở rộng và phát triển khách hàng;
 • Quản lý, chăm sóc cơ sở khách hàng trong danh mục được giao:
 • Nắm rõ và khai thác thông tin của khách hàng nằm trong…
Công ty cổ phần du lịch Lâm Đồng
Lâm Đồng
 • Theo dõi và quản lý doanh thu, chi phí, công nợ, kế toán lương;
 • Quản lý số liệu, dữ liệu chi tiết và tổng hợp;
 • Lập báo cáo thuế theo định kỳ;