Create your CV - It only takes a few seconds
Page 2 of 431 jobs
BHNT Prudential Việt Nam - Bộ Phận Hợp Tác Kin...
Lâm Đồng
6.000.000 VNĐ một tháng
 • Thông tin về Chuyên ngành Bancassurance (Kênh phân phối bảo hiểm qua ngân hàng).
 • Làm việc tại các địa điểm ngân hàng hợp tác với công ty.
BHNT Prudential Việt Nam - Bộ Phận Hợp Tác Kin...
Lâm Đồng
6.000.000 VNĐ một tháng
 • Thông tin về Chuyên ngành Bancassurance (Kênh phân phối bảo hiểm qua ngân hàng).
 • Làm việc tại các địa điểm ngân hàng hợp tác với công ty.
Công ty TNHH Tài Chính HD SaiSon
Bảo Lộc
20.000.000 - VNĐ25.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply to this job without a CV
 • Tìm gặp khách hàng theo danh sách địa chỉ công ty cung cấp.
 • Biết cách yêu cầu khách hàng thanh toán khoản nợ quá hạn (trên 60 ngày).
 • Không tiền án, tiền sự.
Công ty TNHH Dalat Hasfarm
Lâm Đồng
 • Thực hiện các công việc liên quan đến nhân sự:
 • Thuyên chuyển, thăng chức, giáng chức.
 • Chấm công, làm lương & phúc lợi.
 • Bảo hiểm theo quy định.
Syngenta
Lâm Đồng
 • Syngenta is one of the world’s leading agriculture companies.
 • Our ambition is to help safely feed the world while taking care of the planet.
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ ĐẠI V...
Lâm Đồng
8.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một tháng
 • Cập nhật thu chi, dịch vụ của khách hàng.
 • Tổng hợp hóa đơn, kiểm kê doanh thu, tiền trong 1 ngày.
 • Lưu giữ các chứng từ đối với tất cả các hàng hoá xuất nhập và…
Công ty TNHH Dalat Hasfarm
Lâm Đồng
 • Tham gia vào các công tác nghiên cứu thị trường, kế hoạch cho chiến dịch và thực thi, bao gồm facebook Ads, Google Ads, Zalo, ....với yêu cầu của trưởng phòng…
Công ty TNHH Dalat Hasfarm
Lâm Đồng
 • Phối hợp xây dựng kế hoạch sản xuất theo mục tiêu của công ty đề ra và triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất sau khi được phê duyệt.
Việc làm tiếng Nhật
Lâm Đồng
 • Xử lý các loại phiếu thu.
 • Thu mua các thiết bị, đồ dùng cần thiết cho công ty.
 • Trả lời khách hàng và làm các thủ tục giao hàng đơn giản.
Công ty TNHH Dalat Hasfarm
Lâm Đồng
 • Làm việc theo ca với sự phân công của TRƯỞNG BỘ PHẬN.
 • Nhận đơn đặt hàng từ các kênh như 1) khách gọi vào 2) đặt hàng từ website công ty 3) thông qua dịch vụ…