Create your CV - It only takes a few seconds

jobs in Lâm Đồng

Sort by: relevance - date
Page 1 of 4 jobs
Công ty cổ phần TNG Power (Lâm Đồng)
Đà Lạt
Easily apply
  • Lập kế hoạch bán hàng, triển khai công tác bán hàng trong khu vực được giao.
  • Hỗ trợ, hướng dẫn các đại lý, NPP trong hệ thống.
  • Mức thưởng theo doanh thu cao.
Tập đoàn SENDAI - Công ty Cổ phần TNG Power
Đà Lạt
10.000.000 - VNĐ20.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
  • Lập kế hoạch bán hàng, triển khai công tác bán hàng trong khu vực được giao.
  • Hỗ trợ, hướng dẫn các đại lý, NPP trong hệ thống.
  • Đảm bảo doanh thu luôn ổn định.
Công ty cổ phần TNG Power
Đà Lạt
Easily apply
  • Lập kế hoạch bán hàng, triển khai công tác bán hàng trong khu vực được giao.
  • Hỗ trợ, hướng dẫn các đại lý, NPP trong hệ thống.
  • Mức thưởng theo doanh thu cao.

We have removed 1 job posting very similar to those already shown. To see the additional result, you may repeat your search with the omitted job posting included.

» Create your CV - It only takes a few seconds