Create your CV - It only takes a few seconds

jobs in Lâm Đồng

Sort by: relevance - date
Page 1 of 3 jobs

Nhân Viên Đặt Phòng

Cereja Hotel & Resort Dalat
Lâm Đồng
  • Đường Hoa Phượng Tím, Khu du lịch Hồ Tuyền Lâm, Phuờng 3 , Thành phố Đà Lạt , Lâm Đồng, Việt Nam.
  • Nhận email việc làm tương tự.
  • Mô tả chi tiết công việc.

Nhân Viên Kế Toán Kho

Cereja Hotel & Resort Dalat
Lâm Đồng
5.500.000 VNĐ một tháng
  • Đường Hoa Phượng Tím, Khu du lịch Hồ Tuyền Lâm, Phuờng 3 , Thành phố Đà Lạt , Lâm Đồng, Việt Nam.
  • 5,500,000 VNĐ - 7,000,000 VNĐ MONTH.
  • Nhân Viên Kế Toán Kho.

Nhân Viên Kế Toán Doanh Thu

Cereja Hotel & Resort Dalat
Lâm Đồng
  • Đường Hoa Phượng Tím, Khu du lịch Hồ Tuyền Lâm, Phuờng 3 , Thành phố Đà Lạt , Lâm Đồng, Việt Nam.
  • Nhân Viên Kế Toán Doanh Thu.
  • Nhận email việc làm tương tự.
» Create your CV - It only takes a few seconds

Get new jobs for this search by email