Create your CV - It only takes a few seconds

jobs in Lâm Đồng

Sort by: relevance - date
Page 1 of 2 jobs

Nhân Viên Kế Toán Kho

Cereja Hotel & Resort
Lâm Đồng
  • Theo dõi hàng hóa xuất, nhập tồn.
  • Kiểm tra các chứng từ yêu cầu nhập, xuất hàng theo đúng qui định.
  • Các công việc khác có liên quan.
  • Chỗ ở cho người ở xa.

Nhân Viên Kế Toán Doanh Thu

Cereja Hotel & Resort
Lâm Đồng
  • Quản lý và thực hiện tất cả nhiệm vụ kế toán về công nợ phải trả, hàng hóa và chi phí.
  • Kiểm tra và ghi nhận công nợ, chi phí, hàng hóa, công cụ dụng cụ, tài sản…
» Create your CV - It only takes a few seconds

Get new jobs for this search by email