jobs in Khánh Hòa

Filter results by:
Sort by: relevance - date
You refined by: Selectum Noa Resort (undo)
Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 6 jobs
SELECTUM NOA RESORT
Khánh Hòa
 • Chi tiết công việc sẽ trao đổi cụ thể khi phỏng vấn.
 • Selectum Noa Resort (Cam Hải Đông, Cam Lâm, Khánh Hòa).
 • Các chế độ phúc lợi hấp dẫn dành cho CBNV.
SELECTUM NOA RESORT
Khánh Hòa
 • Chi tiết công việc sẽ trao đổi cụ thể khi phỏng vấn.
 • Lương thưởng cạnh tranh theo năng lực và kinh nghiệm.
 • Các chế độ phúc lợi hấp dẫn dành cho CBNV.
SELECTUM NOA RESORT
Khánh Hòa
 • Chi tiết công việc sẽ trao đổi cụ thể khi phỏng vấn.
 • Lương thưởng cạnh tranh theo năng lực và kinh nghiệm.
 • Các chế độ phúc lợi hấp dẫn dành cho CBNV.
SELECTUM NOA RESORT
Khánh Hòa
 • Chi tiết công việc sẽ trao đổi cụ thể khi phỏng vấn.
 • Lương thưởng cạnh tranh theo năng lực và kinh nghiệm.
 • Các chế độ phúc lợi hấp dẫn dành cho CBNV.
SELECTUM NOA RESORT
Khánh Hòa
 • Chi tiết công việc sẽ trao đổi cụ thể khi phỏng vấn.
 • Selectum Noa Resort (Cam Hải Đông, Cam Lâm, Khánh Hòa).
 • Các chế độ phúc lợi hấp dẫn dành cho CBNV.
SELECTUM NOA RESORT
Khánh Hòa
 • Chi tiết công việc sẽ trao đổi cụ thể khi phỏng vấn.
 • Lương thưởng cạnh tranh theo năng lực và kinh nghiệm.
 • Các chế độ phúc lợi hấp dẫn dành cho CBNV.
» Create your CV - It only takes a few seconds