Create your CV - It only takes a few seconds

jobs in Khánh Hòa

Sort by: relevance - date
Page 1 of 1 jobs
EASTIN GRAND HOTEL NHA TRANG
Nha Trang
  • Thành Phố Nha Trang - Khánh Hòa Mức lương:
  • Mức Thỏa Thuận MÔ TẢ CÔNG VIỆC.
  • Directly responsible for the sanitation of all culinary & front of house operational…
» Create your CV - It only takes a few seconds