Create your CV - It only takes a few seconds

jobs in Hải Phòng

Sort by: relevance - date
Page 1 of 3 jobs

viên kế toán new

Viện Thẩm Mỹ Quốc Tế Pháp Việt
Hải Phòng
7.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một tháng
 • Trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn.
 • Kế toán, kiểm toán, tài chính.
 • Nhập số liệu sản phẩm nhập và xuất ra tại Spa.
 • Quản lý hàng hóa tại cơ sở.

viên kế toán

Công ty cổ phần hệ thống điện Hải Thành
Hải Phòng
 • Trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn.
 • Kế toán, kiểm toán, tài chính.
 • Thu thập hoá đơn, chứng từ.
 • Theo dõi công nợ phải thu, phải trả.
 • Theo dõi kho, ngân hàng.

viên kế toán

Công Ty TNHH Tư Vấn Và Dịch Vụ Home Casta
Hải Phòng
6.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn.
 • Kế toán, kiểm toán, tài chính.
 • Làm việc trong công ty dịch vụ kế toán.
 • Kê khai thuế cho doanh nghiệp.
» Create your CV - It only takes a few seconds
Overall, how relevant are these jobs?

Get new jobs for this search by email