jobs in Hải Phòng

Filter results by:
Sort by: relevance - date
You refined by: NV kinh doanh (undo)
Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 11 jobs
CONTAINER PHÍA BẮC
Hải Phòng
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Làm việc theo hợp đồng thỏa thuận giữa hai bên.
 • 3 Nam, độ tuổi từ 22 đến 35.
 • Được hưởng đầy đủ chế độ quyền lợi theo quy định của nhà nước.
THƯƠNG MẠI EDENKI HẢI PHÒNG
Hải Phòng
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Làm việc theo hợp đồng thỏa thuận giữa hai bên.
 • 3 Nam/Nữ, độ tuổi từ 20 đến 30.
 • Được hưởng đầy đủ chế độ quyền lợi theo quy định của nhà nước.
Hải Phòng
 • Làm việc theo hợp đồng thỏa thuận giữa hai bên.
 • 4 Nam, độ tuổi từ 18 đến 40.
 • Được hưởng đầy đủ chế độ quyền lợi theo quy định của nhà nước.
PT TM & DV TÂM PHÚC
Hải Phòng
10.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một năm
 • Làm việc theo hợp đồng thỏa thuận giữa hai bên.
 • 10 Nam/Nữ, độ tuổi từ 25 đến 35.
 • Được hưởng đầy đủ chế độ quyền lợi theo quy định của nhà nước.
VIETRUCK
Hải Phòng
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Làm việc theo hợp đồng thỏa thuận giữa hai bên.
 • 4 Nam/Nữ, độ tuổi từ 20 đến 35.
 • Được hưởng đầy đủ chế độ quyền lợi theo quy định của nhà nước.
CÔNG NGHỆ SAPO
Hải Phòng
5.000.000 - VNĐ7.000.000 VNĐ một tháng
 • Làm việc theo hợp đồng thỏa thuận giữa hai bên.
 • 10 Nam/Nữ, độ tuổi từ 21 đến 39.
 • Được hưởng đầy đủ chế độ quyền lợi theo quy định của nhà nước.
Mô tô ADQ
Hải Phòng
5.000.000 - VNĐ7.000.000 VNĐ một tháng
 • 5 Nam/Nữ, độ tuổi từ 25 đến 35.
 • Yêu cầu trình độ chuyên môn kỹ thuật:
 • Sơ yếu lý lịch có xác nhận của địa phương;
 • Giấy chứng nhận sức khỏe;
CNHTC Việt Nam
Hải Phòng
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Làm việc theo hợp đồng thỏa thuận giữa hai bên.
 • 3 Nam, độ tuổi từ 25 đến 40.
 • Được hưởng đầy đủ chế độ quyền lợi theo quy định của công ty.
Bảo hiểm nhân thọ Prudential - Văn phòng đại lý bả...
Hải Phòng
 • Làm việc theo hợp đồng thỏa thuận giữa hai bên.
 • 20 Nam/Nữ, độ tuổi từ 18 đến 45.
 • Được hưởng đầy đủ chế độ quyền lợi theo quy định của công ty.
TM SX & DV Minh Đức
Hải Phòng
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Làm việc theo hợp đồng thỏa thuận giữa hai bên.
 • 5 Nam, độ tuổi từ 20 đến 30.
 • Được hưởng đầy đủ chế độ quyền lợi theo quy định của nhà nước.