jobs in Hải Phòng

Sort by: relevance - date
Page 1 of 25 jobs
VieclamBank
Hải Phòng
 • Làm việc tại nội thành Hải Phòng cho văn phòng công ty Nhật mới set up.
 • Thực hiện các công việc liên quan đến hành chính nhân sự và chỉ thị của cấp trên.
VieclamBank
Hải Phòng
 • Mainly responsible for all activities of warehouse including:
 • Receiving – dispatching & internal handover of packing part, material, finish goods.
VieclamBank
Hải Phòng
 • Provide leadership to achieve company’s budget and division target:
 • Safety-quality-cost and on time delivery.
 • Build, maintain and improve the Quality Management…
VieclamBank
Hải Phòng
 • Tuyển dụng CNV mới, đào tạo CNV mới+sắp xếp các lớp học đào tạo phát sinh do các bp yêu cầu, hỗ trợ bộ phận Hành chính (order vpp, đồ bảo hộ, sắp xếp cơm+xe).
VieclamBank
Hải Phòng
 • Take care the current customers.
 • Directly work with customer about price negotiation, get Purchase Order from Customer.
 • No requirement (fresh is priority).
VieclamBank
Hải Phòng
 • Thực hiện các công việc liên quan đến nghiệp vụ kiểm tra chất lượng sản phẩm.
 • Chi tiết sẽ trao đổi trong quá trình phỏng vấn.
 • Đọc hiểu bản vẽ/ thiết kế.
VieclamBank
Hải Phòng
 • Nhận yêu cầu đặt hàng sản phẩm từ khách hàng.
 • Lập kế hoạch sản xuất.
 • Liên kết, thông báo và phối hợp với các phòng ban liên quan thực hiện kế hoạch.
VieclamBank
Hải Phòng
 • Trao đổi cụ thể trong buổi pv.
 • Nam, nữ, tuổi dưới 30.
 • _Tốt nghiệp Đại học (ưu tiên các ngành kỹ thuật, công nghệ,….).
 • _ Tiếng Anh tốt (giao tiếp và báo cáo).
VieclamBank
Hải Phòng
 • To create and maintain existing and potential customer profile databases.
 • To perform sales activities, negotiates sales price and promotion in consultation with…
VieclamBank
Hải Phòng
 • Supply Chain planning and Ordering Management (Manage BOM, execute a production trial run, generate Part requirement, calculate supplier schedules…etc).