Create your CV - It only takes a few seconds

jobs in Hải Phòng

Sort by: relevance - date
Page 1 of 39 jobs
Việc làm tiếng Nhật
Hải Phòng
 • Thực hiện các công việc liên quan đến hành chính, nhân sự nội bộ.
 • Hỗ trợ tuyển dụng, hỗ trợ chấm công cho nhân viên, ...
 • Cụ thể trao đổi khi phỏng vấn.
Việc làm tiếng Nhật
Hải Phòng
 • Thực hiện các công việc nghiệp vụ liên quan tới nghiệp vụ nhân sự của công ty.
 • Quản lý nguồn nhân sự nội bộ.
 • Hỗ trợ tuyển dụng theo yêu cầu các bộ phận.
Việc làm tiếng Nhật
Hải Phòng
 • Hỗ trợ tuyển dụng nhân sự công ty, hỗ trợ các thủ tục nhận việc cho nhân viên mới, Thực hiện chấm công và tính lương hàng tháng...
 • Tiếng Anh (Có thể làm việc).
Việc làm tiếng Nhật
Hải Phòng
 • Thực hiện công việc của một lễ tân tòa nhà:
 • Đối ứng khách hàng, giải đáp khách hàng khi có thắc mắc, hỗ trợ đặt taxi,...check-in, check-out.
Việc làm tiếng Nhật
Hải Phòng
 • Hỗ trợ người dùng về các vấn đề IT:
 • Vận hành các thiết bị văn phòng:
 • Vận hành hệ thống mạng LAN, Wifi và Server domain controller, file server.
Việc làm tiếng Nhật
Hải Phòng
 • Giám đốc kinh doanh tại địa phương.
 • Xây dựng chiến lược phát triển và kế hoạch kinh doanh dài hạn, ngắn hạn cho hệ thống khách sạn, bao gồm cả chiến lược phát…
Việc làm tiếng Nhật
Hải Phòng
 • Làm trong bộ phận kinh doanh.
 • Làm việc và giao dịch với đối tác Trung Quốc, Đài Loan.
 • Phụ trách công việc kinh doanh, báo cáo cấp trên.
 • Chào đón những ứng viên.
Việc làm tiếng Nhật
Hải Phòng
 • Quản lý lịch trình của cấp trên người Nhật (sếp thành thạo tiếng Anh).
 • Các công việc hỗ trợ, hay thư ký nói chung (Thư mời hội nghị, liên hệ với từng bộ phận,…
Việc làm tiếng Nhật
Hải Phòng
 • Phân tích dữ liệu kế toán và đối chiếu tài khoản trên cơ sở hàng tháng để đảm bảo tính chính xác của báo cáo tài chính.
 • Chuẩn bị các báo cáo theo sự phân công:
Việc làm tiếng Nhật
Hải Phòng
 • Chuẩn bị các tài khoản theo luật định và tài chính bao gồm báo cáo thuế, VAT và các báo cáo khác của chính phủ.
 • Hỗ trợ doanh nghiệp về các vấn đề thuế.
Việc làm tiếng Nhật
Hải Phòng
 • Tham mưu, đề xuất cho Tổng giám đốc các vấn đề thuộc lĩnh vực nhân sự như:
 • Xây dựng cơ cấu tổ chức, điều hành của công ty, công tác đào tạo tuyển dụng, các…
Việc làm tiếng Nhật
Hải Phòng
 • Quản trị kinh doanh kế toán nói chung.
 • Quản lý kế toán, chi tiêu,..
 • Giáo dục và bồi dưỡng nhân viên.
 • Tổ chức và tham gia các cuộc họp lập kế hoạch ngân sách.
Việc làm tiếng Nhật
Hải Phòng
 • Thực hiện các công việc liên quan đến nghiệp vụ kế toán (thanh toán, thu chi,…).
 • Đảm nhiệm kế toán kho.
 • Lập báo cáo hàng ngày, hàng tháng, quý...
Việc làm tiếng Nhật
Hải Phòng
 • Kiểm tra chất lượng nguyên liệu đầu vào:
 • Chịu trách nhiệm kiểm tra chất lượng sản phẩm trong từng công đoạn và check trước khi giao hàng cho khách.
Việc làm tiếng Nhật
Hải Phòng
 • Phân tích, lập kế hoạch và quản lý hoạt động sản xuất, đảm bảo hoạt động sản xuất được liên tục.
 • Đảm bảo nhân viên thực thi đơn hàng tuân thủ theo các quy định…