jobs in Hải Phòng

Sort by: relevance - date
Page 1 of 37 jobs
Việc làm tiếng Nhật
Hải Phòng
 • Phân tích, lập kế hoạch và quản lý hoạt động sản xuất, đảm bảo hoạt động sản xuất được liên tục.
 • Đảm bảo nhân viên thực thi đơn hàng tuân thủ theo các quy định…
Việc làm tiếng Nhật
Hải Phòng
 • Thực hiện các công việc liên quan đến hành chính, nhân sự nội bộ.
 • Hỗ trợ tuyển dụng, hỗ trợ chấm công cho nhân viên, ...
 • Cụ thể trao đổi khi phỏng vấn.
Việc làm tiếng Nhật
Hải Phòng
 • Hỗ trợ tuyển dụng nhân sự công ty, hỗ trợ các thủ tục nhận việc cho nhân viên mới, Thực hiện chấm công và tính lương hàng tháng...
 • Tiếng Anh (Có thể làm việc).
Việc làm tiếng Nhật
Hải Phòng
 • Thực hiện công việc của một lễ tân tòa nhà:
 • Đối ứng khách hàng, giải đáp khách hàng khi có thắc mắc, hỗ trợ đặt taxi,...check-in, check-out.
Việc làm tiếng Nhật
Hải Phòng
 • Hỗ trợ và quản lý công việc tổng vụ và kế toán:
 • Hỗ trợ quản lý thiết bị công ty, quản lý vấn đề thu-chi, lưu trữ và quản lý số sách kế…
Việc làm tiếng Nhật
Hải Phòng
 • Thực hiện các công việc liên quan đến nghiệp vụ kế toán (thanh toán, thu chi,…).
 • Đảm nhiệm kế toán kho.
 • Lập báo cáo hàng ngày, hàng tháng, quý...
Việc làm tiếng Nhật
Hải Phòng
 • Quản lý danh sách, liên lạc với khách hàng sẵn có của công ty.
 • Nhận đơn hàng (như bản vẽ về yêu cầu sản phẩm), làm sản phẩm mẫu, lên kế hoạch mua nguyên vật…
Việc làm tiếng Nhật
Hải Phòng
 • 【Nghiệp vụ Tuyển dụng nhân sự】.
 • Đăng tuyển, phỏng vấn nhân sự.
 • Các công việc liên quan đến nhân sự (lương thưởng, cấp bậc chức vụ, đánh giá nhân viên,..).
Việc làm tiếng Nhật
Hải Phòng
 • Tham gia vào team kinh doanh được phân công, làm theo chỉ đạo của team leader.
 • Tìm kiếm và phát triển khách hàng mới, giới thiệu sản phẩm của công ty cho khách…
Việc làm tiếng Nhật
Hải Phòng
 • Thực hiện các công việc nghiệp vụ liên quan tới nghiệp vụ nhân sự của công ty.
 • Quản lý nguồn nhân sự nội bộ.
 • Hỗ trợ tuyển dụng theo yêu cầu các bộ phận.