Create your CV - It only takes a few seconds

jobs in Hải Phòng

Sort by: relevance - date
Page 1 of 35 jobs
 • 1/ Mô tả công việc:
 • Đào tạo cho công nhân mới vào những kiến thức cơ bản trước khi nhận công việc chính thức (Kỷ luật, nội quy trong xưởng/vệ sinh/cách sử dụng…
Easily apply
 • 1/ Mô tả công việc:
 • Giám sát và theo dõi quá trình sản xuất.
 • Hỗ trợ và kiểm tra chất lượng hàng hóa.
 • Phản hồi các lỗi bất thường của sản xuất.
Easily apply
 • 1/ Mô tả công việc:
 • Phối hợp với bộ phận Merchandise nhận đơn hàng và lập kế hoạch sản xuất tổng thể cho từng xưởng.
 • Theo dõi kế hoạch xuất hàng.
Easily apply
 • 1/ Mô tả công việc:
 • Quản lí theo dõi đơn hàng.
 • Làm việc theo sự phân công của cấp trên.
 • Phối hợp và cung cấp thông tin chính xác đến các phòng ban có liên quan.
Easily apply
 • 1/ Mô tả công việc:
 • Chuẩn bị công việc liên quan đến mã hàng mới để bắt đầu sản xuất:
 • Các tài liệu, vật liệu, máy móc, linh kiện, nhân lực liên quan.
Easily apply
 • 1/ Mô tả công việc:
 • Tham gia cuộc họp mẫu mới trước sản xuất/ cuộc họp mẫu PP/cuộc họp chất lượng hàng đại trà.
 • Phụ trách kỷ luật, vệ sinh khu vực quản lý.
Easily apply
 • 1/ Mô tả công việc:
 • Chuẩn bị trước sản xuất:
 • Giám sát tổ trưởng, kỹ thuật làm mẫu trước sản xuất và kiểm tra sản phẩm;
 • Quản lý nhân sự trong xưởng.
Easily apply
 • 1/ Mô tả công việc:
 • Phụ trách giám sát 3 chuyền sản xuất, chỉ đạo kỹ thuật sản xuất.
 • Đào tạo kỹ năng cho công nhân mới, sắp xếp chuyền hợp lý, điều chỉnh công…
Easily apply
 • 1/ Mô tả công việc:
 • Phụ trách tổng thể về vấn đề đặt mua một trong các mặt hàng sau:
 • + Hàng ngũ kim, khuôn mẫu.
 • + Hàng tiêu dùng sản xuất.
 • 2/ Yêu cầu công việc:
Easily apply
 • 1/ Mô tả công việc:
 • Tham gia lập kế hoạch tuyển dụng hàng năm đảm bảo cung cấp đầy đủ nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh của công ty.
 • Làm việc theo hợp đồng thỏa thuận giữa hai bên.
 • 100 Nam/Nữ, độ tuổi từ 20 đến 40.
 • Môi trường làm việc sạch sẽ, mát mẻ về mùa hè và ấm áp về mùa đông, điều hòa 2…
 • Làm việc theo hợp đồng thỏa thuận giữa hai bên.
 • 5 Nam/Nữ, độ tuổi từ 20 đến 40.
 • Có xe ôtô đưa đón tại các tuyến nội thành Hải Phòng, An Lão, Kiến An, Tiên Lãng,…
 • Làm việc theo hợp đồng thỏa thuận giữa hai bên.
 • 5 Nam/Nữ, độ tuổi từ 20 đến 40.
 • Môi trường làm việc sạch sẽ, mát mẻ về mùa hè và ấm áp về mùa đông, điều hòa 2…
 • Làm việc theo hợp đồng thỏa thuận giữa hai bên.
 • 50 Nam/Nữ, độ tuổi từ 20 đến 40.
 • Có xe ôtô đưa đón tại các tuyến nội thành Hải Phòng, An Lão, Kiến An, Tiên Lãng…
 • Làm việc theo hợp đồng thỏa thuận giữa hai bên.
 • 20 Nam/Nữ, độ tuổi từ 20 đến 40.
 • Có xe ôtô đưa đón tại các tuyến nội thành Hải Phòng, An Lão, Kiến An, Tiên Lãng…