Create your CV - It only takes a few seconds

jobs in Hải Phòng

Sort by: relevance - date
Page 1 of 4 jobs

Thư Ký Ban Quản Lý Dự Án

FLAMINGO
Hải Phòng
10.000.000 VNĐ một tháng
  • Theo dõi, ghi chép và nhắc lịch làm việc, lịch họp, lịch công tác, Dateline công việc của Giám đốc.
  • Chuẩn bị tài liệu, thu thập thông tin cần thiết theo yêu cầu…

Chuyên Viên Đào Tạo Tiếng Anh

FLAMINGO
Hải Phòng
  • Xậy dựng và soạn thảo giáo trình đào tạo Tiếng Anh phù hợp với các chuyên nghành khách(vd:
  • FO, F&B, HK, SPA… ) và theo các trình độ khách nhau.

KẾ TOÁN KHO

FLAMINGO
Hải Phòng
  • Kiểm tra và theo dõi đơn hàng.
  • Kiểm tra đơn hàng sau đó trình Lãnh đạo xem xét và phê duyệt trước khi chuyển cho Bộ phận Thu mua.
  • Phần hành trên phần mềm thuế.

KẾ TOÁN TÀI SẢN VÀ CCDC

FLAMINGO
Hải Phòng
8.000.000 VNĐ một tháng
  • Kiểm tra và Phê duyệt đơn hàng.
  • Kiểm tra đơn hàng trên hệ thống được đề nghị từ các bộ phận.
  • Kiểm tra nhu cầu từ các bộ phận và đề nghị giải trình lý do.
» Create your CV - It only takes a few seconds