Create your CV - It only takes a few seconds

jobs in Hải Phòng

Sort by: relevance - date
Page 1 of 5 jobs

Thủ Kho

FLAMINGO
Hải Phòng
 • Thực hiện nhập, xuất kho hàng hóa:
 • Phối hợp với các bộ phận để nhận hàng hóa đảm bảo:
 • Hàng được giao đúng với đơn đặt hàng về số lượng, quy cách, chất lượng,…

CHUYÊN VIÊN/NHÂN VIÊN TUYỂN DỤNG

FLAMINGO
Hải Phòng
 • Xây dựng, thực hiện các chương trình tuyển dụng.
 • Xác định nhu cầu tuyển dụng cho toàn bộ khu Resort, trong đó có yêu cầu tuyển dụng đáp ứng theo tình hình thực…

KẾ TOÁN KHO

FLAMINGO
Hải Phòng
 • Kiểm tra và theo dõi đơn hàng.
 • Kiểm tra đơn hàng sau đó trình Lãnh đạo xem xét và phê duyệt trước khi chuyển cho Bộ phận Thu mua.
 • Phần hành trên phần mềm thuế.

TỔ TRƯỞNG THU NGÂN

FLAMINGO
Hải Phòng
10.000.000 VNĐ một năm
 • Theo dõi lịch làm việc của thu ngân để nắm bắt được nhân sự thu ngân các bộ phận đang làm việc như thế nào.
 • Giám sát quá trình làm việc của thu ngân có làm đúng…

KẾ TOÁN TÀI SẢN VÀ CCDC

FLAMINGO
Hải Phòng
8.000.000 VNĐ một tháng
 • Kiểm tra và Phê duyệt đơn hàng.
 • Kiểm tra đơn hàng trên hệ thống được đề nghị từ các bộ phận.
 • Kiểm tra nhu cầu từ các bộ phận và đề nghị giải trình lý do.
» Create your CV - It only takes a few seconds