Create your CV - It only takes a few seconds

jobs in Hải Phòng

Sort by: relevance - date
Page 1 of 22 jobs
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ NHỰA PHA LÊ
Hải Phòng
 • Sửa chữa, bảo trì điện tại các phân xưởng sản xuất, trạm điện.
 • Kiểm tra thiết bị hàng ngày, hàng tuần.
 • Có phương án sửa chữa sự cố thiết bị.
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ NHỰA PHA LÊ
Hải Phòng
 • Kiểm tra chất lượng nguyên vật liệu, hàng hóa đầu vào và thành phẩm đầu ra.
 • Kiểm soát việc thực hiện đúng các quy trình sản xuất.
 • Đông Hải 2, Quận Hải An, TP.
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ NHỰA PHA LÊ
Hải Phòng
 • Đào tạo đội ngũ nhân viên QC để đáp ứng được nhu cầu công việc.
 • Kiểm soát việc thực hiện kiểm tra chất lượng, nguyên vật liệu, hàng hóa đầu vào, thanh phẩm đầu…
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ NHỰA PHA LÊ
Hải Phòng
 • Kiểm tra chứng từ, đơn hàng, hoá đơn cuả hàng hoá, vật tư, nguyên vật liệu nhập kho.
 • Lập phiếu xuất - nhập kho.
 • Lập phiếu điều chuyển kho.
Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê
Hải Phòng
8.500.000 - VNĐ11.000.000 VNĐ một tháng
 • Trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn.
 • Giao nhận, vận chuyển, kho bãi , Sản xuất, vận hành sản xuất.
 • Kiểm tra chứng từ, đơn hàng, hoá đơn cuả hàng hoá, vật tư,…
Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê
Hải Phòng
8.400.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một tháng
 • Trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn.
 • Lao động phổ thông , Sản xuất, vận hành sản xuất.
 • Thực hiện việc vận hành dây chuyền theo hướng dẫn vận hành và quy trình an…
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ NHỰA PHA LÊ
Hải Phòng
12.000.000 - VNĐ20.000.000 VNĐ một tháng
 • 12 - 20 Triệu MÔ TẢ CÔNG VIỆC.
 • Phân công, quản lý lao động trong ca, tổng hợp tình hình chung của ca, chấm công và báo cáo hàng ngày với Quản đốc và Ban giám…
Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê
Hải Phòng
8.600.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn.
 • QA- QC, thẩm định, giám định.
 • Kiểm tra chất lượng nguyên vật liệu, hàng hóa đầu vào và thành phẩm đầu ra.
Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê
Hải Phòng
9.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một tháng
 • Trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn.
 • Điện, điện tử, điện lạnh , Sản xuất, vận hành sản xuất.
 • Sửa chữa, bảo trì điện tại các phân xưởng sản xuất, trạm điện.
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ NHỰA PHA LÊ
Hải Phòng
12.000.000 - VNĐ16.000.000 VNĐ một tháng
 • 12 - 16 Triệu Kinh nghiệm:
 • 2 Năm MÔ TẢ CÔNG VIỆC.
 • Phân công, quản lý lao động trong ca, tổng hợp tình hình chung của ca, chấm công và báo cáo hàng ngày với Quản…