Create your CV - It only takes a few seconds

jobs in Hải Phòng

Sort by: relevance - date
Page 1 of 22 jobs

Nhân Viên Kiểm Hàng

CÔNG TY CỔ PHẦN POLYFILL
Hải Phòng
8.000.000 VNĐ một tháng
 • Kiểm, cân hàng thành phẩm trước khi xuất.
 • Phụ các công việc khác trong BP kho theo yêu cầu của cấp trên.
 • Trao đổi cụ thể khi phỏng vấn.
 • Được hưởng các chế độ:

Trưởng Ca Sản Xuất

CÔNG TY CỔ PHẦN POLYFILL
Hải Phòng
12.000.000 VNĐ một tháng
 • Tổ chức, quản lý, điều hành các hoạt động trong ca theo sự chỉ đạo của Quản đốc Sản xuất.
 • Tiếp nhận Kế hoạch sản xuất và tiến hành sắp xếp, phân công nhiệm vụ…

Nhân viên kho kiểm hàng

CÔNG TY CỔ PHẦN POLYFILL
Hải Phòng
 • Kiểm, cân hàng thành phẩm trước khi xuất.
 • Phụ các công việc khác trong BP kho theo yêu cầu của cấp trên.
 • Tốt nghiệp Trung Cấp trở lên, biết vi tính,có kinh…

Nhân Viên Hành Chính Văn Phòng

CÔNG TY CỔ PHẦN POLYFILL
Hải Phòng
 • Tiếp nhận và lưu chuyển thông tin, tài liệu công văn trong Nhà máy với cơ quan bên ngoài.
 • Đôn đốc việc thực hiện nghiêm chỉnh các quy định công ty về an toàn…

Nhân Viên Kho

CÔNG TY CỔ PHẦN POLYFILL
Hải Phòng
8.000.000 VNĐ một tháng
 • Nhập nguyên liệu vào kho.
 • Nhập thành phẩm sản xuất về kho.
 • Xuất nguyên liệu cho xưởng sản xuất.
 • Sắp xếp nguyên liệu theo phương pháp FIFO.
 • Có xe đưa đón đi ca.

Tổ Trưởng Sản Xuất

CÔNG TY CỔ PHẦN POLYFILL
Hải Phòng
8.000.000 VNĐ một tháng
 • Nhận kế hoạch sản xuất và các nhiệm vụ từ Trưởng ca giao để từ đó thực hiện các công việc theo kế hoạch và theo chỉ thị.
 • Kiểm soát quá trình sản xuất.

Nhân viên QC-KCS (Kiểm tra - giám sát)

CÔNG TY CỔ PHẦN POLYFILL
Hải Phòng
 • Kiểm tra giám sát quy trình sản xuất ngành hạt nhựa.
 • Kiểm soát chất lượng sản phẩm tại các công đoạn trong suốt quá trình sản xuất nhằm đảm bảo chất lượng.

Tổ Trưởng Kho

CÔNG TY CỔ PHẦN POLYFILL
Hải Phòng
10.000.000 VNĐ một tháng
 • Quản lý, giám sát, sắp xếp và trực tiếp làm việc trong ca theo ké hoạch của quản lý.
 • Các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.
 • Được hưởng các chế độ:

Nhân Viên QC

CÔNG TY CỔ PHẦN POLYFILL
Hải Phòng
8.000.000 VNĐ một tháng
 • Giám sát và kiểm soát việc thực hiện quy trình sản xuất, thường xuyên và đột xuất kiểm tra chất lượng sản phẩm khi nhập, xuất kho.
 • Đóng BHXH, Công đoàn đầy đủ.

Nhân Viên KCS

CÔNG TY CỔ PHẦN POLYFILL
Hải Phòng
8.000.000 VNĐ một tháng
 • Kiểm tra và giám sát việc thực hiện quy trình sản xuất.
 • Phối hợp cùng bộ phận sản xuất trong việc xử lý khi có sự cố xảy ra, không làm ảnh hưởng đến tiến độ sản…

Nhân Viên Bảo Trì Dây Chuyền

CÔNG TY CỔ PHẦN POLYFILL
Hải Phòng
8.000.000 VNĐ một tháng
 • Lắp đặt, sửa chữa dây chuyền máy móc.
 • Bảo dưỡng, bảo trì dây chuyền máy móc theo kế hoạch.
 • Trao đổi cụ thể khi phỏng vấn.
 • Đóng BHXH, Công đoàn đầy đủ.

Nhân viên KCS (Kiểm tra - giám sát)

CÔNG TY CỔ PHẦN POLYFILL
Hải Phòng
 • Kiểm tra giám sát quy trình sản xuất ngành hạt nhựa.
 • Kiểm soát chất lượng sản phẩm tại các công đoạn trong suốt quá trình sản xuất nhằm đảm bảo chất lượng.

Nhân Viên Kế Toán Tổng Hợp

CÔNG TY CỔ PHẦN POLYFILL
Hải Phòng
8.000.000 VNĐ một tháng
 • Lập báo cáo quản trị ( theo yêu cầu của quản lý).
 • Lập báo cáo thuế (theo quy định).
 • Tính giá thành sản xuất.
 • Theo dõi , cân đối, đối chiếu sổ sách với các phần…

We have removed 9 job postings very similar to those already shown. To see these additional results, you may repeat your search with the omitted job postings included.

» Create your CV - It only takes a few seconds

Get new jobs for this search by email