Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 1,239 jobs
 • Full Time ESL Teachers needed Apollo English – Hai Phong.
 • Experience working in a fascinating country with a unique cultural combination of old and new,…
NIC's Client
Hải Phòng
 • Set up all SOP’s to ensure Receipt/Delivery/Storage…operations smoothly.
 • Manage all activities in warehouse.
 • Ensure cargos receipt/delivery following FIFO, FEFO…
NIC's Client
Hải Phòng
 • Graduated from College or higher.
 • Take care the current customers.
 • Directly work with customer about price negotiation, get Purchase Order from Customer.
Công ty CP Logistics Xuất nhập khẩu Việt Nam
Hải Phòng
6.000.000 - VNĐ7.000.000 VNĐ một tháng
 • Trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn.
 • Văn phòng, hành chính, trợ lý.
 • Soạn thảo hợp đồng, báo giá, xác nhận đơn hàng.
 • Các công việc hành chính, văn phòng.
Ngân Hàng Quốc Dân
Hải Phòng
 • Thực hiện các nghiệp vụ giao dịch liên quan đến dịch vụ khách hàng;
 • Chịu trách nhiệm kiểm tra tính hợp pháp, hợp lệ của chứng từ giao dịch, đảm bảo các nghiệp…
Hải Phòng
 • At Prudential, we understand that success comes from the talent and commitment of our people.
 • Together, we have a shared vision in securing the future of our…
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ PHƯƠNG ĐÔNG
Hải Phòng
5.000.000 - VNĐ7.000.000 VNĐ một tháng
 • Xây dựng quy trình, kế hoạch.
 • Tập hợp yêu cầu tuyển dụng của các phòng ban trong công ty lên kế hoạch tuyển dụng.
 • Tiếp nhận yêu cầu tuyển dụng.
CN Công Ty TNHH Yakult Việt Nam tại Hải Phòng
Hải Phòng
8.000.000 - VNĐ9.000.000 VNĐ một tháng
 • Trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn.
 • Hành chính, văn phòng, nhân sự , Kế toán, kiểm toán, tài chính , Làm bán thời gian.
 • Quản lý xuất, nhập hàng.
NIC's Client
Hải Phòng
 • Graduated from College or higher.
 • Take care the current customers.
 • Directly work with customer about price negotiation, get Purchase Order from Customer.
Ngân Hàng Quốc Dân
Hải Phòng
 • Thực hiện các nghiệp vụ giao dịch liên quan đến dịch vụ khách hàng;
 • Chịu trách nhiệm kiểm tra tính hợp pháp, hợp lệ của chứng từ giao dịch, đảm bảo các nghiệp…