jobs in Hưng Yên

Sort by: relevance - date
Page 1 of 27 jobs
Việc làm tiếng Nhật
Hưng Yên
 • Phụ trách theo dõi, giám sát quá trình may trong nhà máy.
 • Quản lý đội đảm bảo nhóm hoạt động theo đúng deadline công việc.
 • Tiếng Nhật (N2 hoặc tương đương).
Việc làm tiếng Nhật
Hưng Yên
 • Thực hiện các công việc liên quan đến nghiệp vụ kế toán của công ty.
 • Mua vật tư, xử lý các loại chi phí, hoá đơn.
 • Tiếng Anh (Có thể làm việc).
Việc làm tiếng Nhật
Hưng Yên
 • Lập kế hoạch, xác định, điều phối và kiểm soát các quy trình sản xuất (Dập, đúc, lắp ráp) để đảm bảo chất lượng tốt.
 • Có thể làm việc bằng tiếng anh.
Việc làm tiếng Nhật
Hưng Yên
 • Nhận đơn hàng sản xuất, lên kế hoạch thu mua nguyên vật liệu.
 • Liên hệ với nhà cung cấp.
 • Đặt hàng và quản lý đơn hàng, đảm bảo luôn đủ nguyên vật liệu cho sản…
Việc làm tiếng Nhật
Hưng Yên
 • Hỗ trợ cho trưởng phòng về các nghiệp vụ.
 • Làm theo sự phân công chỉ đạo của cấp trên.
 • Cụ thể trao đổi khi phỏng vấn.
 • Chào đón những ứng viên.
Việc làm tiếng Nhật
Hưng Yên
 • Hỗ trợ các công tác xây dựng, tổ chức hệ thống cơ cấu của công ty.
 • Quản lý văn phòng và các vấn đề liên quan đến bộ phận hành chính tổng vụ của công ty.
Việc làm tiếng Nhật
Hưng Yên
 • Quản lý, vận hành tổng thể phòng QC (bao gồm tất cả QC ở mọi công đoạn).
 • Đảm bảo giảm tối đa tỷ lệ NG ở tất cả các dây truyền sản xuất.
 • Chào đón những ứng viên.
Việc làm tiếng Nhật
Hưng Yên
 • Thực hiện chấm công, tính lương, thưởng, soạn thảo hợp đồng lao động.
 • Thực hiện các chế độ bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội.
 • Quản lý hồ sơ nhân sự.
Việc làm tiếng Nhật
Hưng Yên
 • Hỗ trợ cho trưởng phòng về các nghiệp vụ.
 • Làm theo sự phân công chỉ đạo của cấp trên.
 • Cụ thể trao đổi khi phỏng vấn.
 • Tiếng Nhật (N3 hoặc tương đương).
Việc làm tiếng Nhật
Hưng Yên
 • Theo dõi quá trình máy may công nghiệp hoạt động, ghi nhận những bất thường liên quan đến chất lượng và năng suất.
 • Tiếng Nhật (N2 hoặc tương đương).