jobs in Hưng Yên

Sort by: relevance - date
Page 1 of 15 jobs
Công ty CP XÂY DỰNG KẾT CẤU THÉP IPC
Hưng Yên
10.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
 • Quản lý an ninh, an toàn, PCCN, vệ sinh môi trường tại nhà máy.
 • Giám sát, báo cáo hàng ngày tình hình triển khai an ninh an toàn tại nhà máy.
CÔNG TY CP XÂY DỰNG KẾT CẤU THÉP IPC
Hưng Yên
8.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
 • Hiểu về các tiêu chuẩn chất lượng các sản phẩm sơn kết cấu thép, sơn 1 thành phần, 2 thành phần, tiêu chuẩn bề mặt sản phẩm sơn kết cấu, độ nhám bề mặt, cách…
Công ty CP XÂY DỰNG KẾT CẤU THÉP IPC
Hưng Yên
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
 • Đọc bản vẽ, hướng dẫn, giám sát công nhân giao hàng theo đúng bản vẽ đã được thiết kết.
 • Kiểm tra chất lượng hàng thành phẩm theo đúng các yêu cầu của bản vẽ.
Công ty CP XÂY DỰNG KẾT CẤU THÉP IPC
Hưng Yên
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
 • Thực hiện các công việc lập và theo dõi tiến độ tổng thể thực hiện dự án theo hợp đồng, tiếp nhận và xử lý các thông tin phản hồi, khiếu nại của khách hàng.
Công ty CP XÂY DỰNG KẾT CẤU THÉP IPC
Hưng Yên
8.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
 • Quản lý bộ phận kho bao gồm kho vật tư, kho thành phẩm.
 • Thiết lập các quy trình kiểm soát hàng hóa trong kho.
 • Cao đẳng/ Đại học ngành kế toán, kỹ thuật, cơ khí …
CÔNG TY CP XÂY DỰNG KẾT CẤU THÉP IPC
Hưng Yên
8.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
 • Quản lý bộ phận kho bao gồm kho vật tư, kho thành phẩm.
 • Thiết lập các quy trình kiểm soát hàng hóa trong kho.
 • Cao đẳng/ Đại học ngành kế toán, kỹ thuật, cơ khí …
CÔNG TY CP XÂY DỰNG KẾT CẤU THÉP IPC
Hưng Yên
6.000.000 - VNĐ7.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
 • Quản lý kiểm xuất, nhập hàng hóa trong kho công ty.
 • Tổ chức, sắp xếp hàng hóa trong kho.
 • Đối chiếu và kiểm kê kho theo tuần, tháng, báo cáo sau kiểm kê.
Công ty CP XÂY DỰNG KẾT CẤU THÉP IPC
Hưng Yên
10.000.000 - VNĐ15.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
 • Thiết lập các quy trình áp dụng kiểm soát chất lượng chung cho IPC kết cấu thép.
 • Thiết lập các quy trình áp dụng kiểm soát chất lượng cho từng dự án cụ thể.
CÔNG TY CP XÂY DỰNG KẾT CẤU THÉP IPC
Hưng Yên
10.000.000 - VNĐ13.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
 • Đính gá, tổ hợp thành sản phẩm hoàn thiện từ những chi tiết đơn lẻ theo bản vẽ chế tạo.
 • ✔ Đọc được bản vẽ chế tạo cột kèo nhà thép tiền chế.
Công ty CP XÂY DỰNG KẾT CẤU THÉP IPC
Hưng Yên
10.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
 • Hàn kết cấu thép theo bản vẽ chế tạo.
 • Ưu tiên có một trong các loại chứng chỉ hàn như:
 • ✔Phẩm chất đạo đức tốt, không có tiền án tiền sự ,trung thực, nhanh nhẹn,…