jobs in Hưng Yên

Sort by: relevance - date
Page 1 of 10 jobs
Anh Ngữ Apax
Hưng Yên
 • Quản lý nhóm học sinh trong lớp (4-6 tuổi),.
 • Hỗ trợ giáo viên giảng dạy, tổ chức game.
 • Kiểm tra các trang thiết bị của lớp học, chuẩn bị tài liệu học cho giáo…
TRUNG TÂM ANH NGỮ QUỐC TẾ LANGUAGE LINK
Hưng Yên
 • Tuyển dụng, và hỗ trợ nhân sự cho người nước ngoài và nhân viên Việt Nam.
 • Giám sát nhóm Quản trị viên hàng ngày để đảm bảo hoạt động của quản trị viên chạy trơn…
TRUNG TÂM ANH NGỮ QUỐC TẾ LANGUAGE LINK
Hưng Yên
 • Điều phối học vụ chịu trách nhiệm lên lịch học cho tất cả các lớp học của trường.
 • Điều phối học vụ hoạt động như một liên lạc giữa nhà trường và giáo viên.
7.000.000 VNĐ một tháng
 • Giao hàng cho các đại lý, cửa hàng bán lẻ, trường học......
 • Khai thác thêm khách hàng mới - gia tăng doanh số bán hàng.
 • Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết.
TRUNG TÂM ANH NGỮ QUỐC TẾ LANGUAGE LINK
Hưng Yên
 • Tăng số lượng học viên và hình ảnh của công ty thông qua các quy trình bán hàng và tuyển sinh chuyên nghiệp.
 • Tư vấn / cố vấn / bán các khóa học tiếng Anh;
TRUNG TÂM ANH NGỮ QUỐC TẾ LANGUAGE LINK
Hưng Yên
 • Hỗ trợ Cán bộ học liệu trong các hoạt động hàng ngày của bộ phận học liệu;
 • Hỗ trợ đội ngũ giảng viên về sách, đĩa CD và các tài liệu khác;
TRUNG TÂM ANH NGỮ QUỐC TẾ LANGUAGE LINK
Hưng Yên
 • Nguyên tắc và trách nhiệm.
 • Tư vấn và bán các khóa học tiếng Anh thông qua tiếp thị qua điện thoại, tư vấn trực tiếp và các kênh bán hàng khác;
TRUNG TÂM ANH NGỮ QUỐC TẾ LANGUAGE LINK
Hưng Yên
 • TRÁCH NHIỆM VÀ CHỨC NĂNG CƠ BẢN.
 • Giám sát và đào tạo đội ngũ để.
 • Thúc đẩy doanh số bán hàng cho những sản phẩm của trung tâm.
 • Ba (03) ngày nghỉ ốm mỗi năm.
TRUNG TÂM ANH NGỮ QUỐC TẾ LANGUAGE LINK
Hưng Yên
 • NGUYÊN TẮC NGHĨA VỤ VÀ TRÁCH NHIỆM.
 • Lập kế hoạch / lập ngân sách.
 • Sẽ làm việc với Quản lý Trung tâm để thiết lập và triển khai và ngân sách SMT cho Học thuật về…
TRUNG TÂM ANH NGỮ QUỐC TẾ LANGUAGE LINK
Hưng Yên
 • MỤC TIÊU CỦA VỊ TRÍ.
 • Thủ quỹ và kế toán cho trung tâm.
 • Hỗ trợ chăm sóc khách hàng, hỗ trợ tuyển dụng.
 • CHỨC NĂNG VÀ TRÁCH NHIỆM.
 • Thủ quỹ và nhiệm vụ thanh toán.
» Create your CV - It only takes a few seconds