jobs in Hà Nam

Sort by: relevance - date
Page 2 of 679 jobs
NHÔM ASEAN
Hà Nam
 • Tuyển dụng, đào tạo đánh giá nhân lực;
 • Giải quyết quyền lợi cho người lao động;
 • Xây dựng các chính sách cho người lao động;
 • Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết.
Công Ty TNHH MTV Hoa Sen Hà Nam
Hà Nam
 • Mô tả công việc - Chịu trách nhiệm tổ chức triển khai việc xây dựng và duy trì hệ thống quản lý chất lượng sản phẩm của Công ty.
 • Thực hiện đánh giá nội bộ.
Fuji Star Roof
Hà Nam
9.000.000 VNĐ một tháng
 • Thực hiện các nghiệp vụ cơ bản của kế toán.
 • Làm báo cáo tổng hợp, báo cáo sản xuất theo ngày, tháng,….
 • Thực hiện công tác theo phân công của cấp trên.
Chi Nhánh GUYOMARC'H - VCN tại Hà Nam
Hà Nam
8.000.000 VNĐ một tháng
 • Tiếp nhận kế hoạch sản xuất của trợ lý sản xuất và bàn giao của ca trước để triển khai công việc cho các vị trí trong ca sản xuất.
 • Quản lý nhân sự trong ca:
NHÔM ASEAN
Hà Nam
 • Kiểm tra nguyên liệu, thống kê số lượng chuyển giao bộ phận khác.
 • Làm việc theo chỉ đạo của cấp trên.
 • Công việc cụ thể sẽ trao đổi khi phỏng vấn.
KOS Hà Nội
Hà Nam
 • Làm việc trực tiếp dưới sự điều hành của quản lý sản xuất.
 • Hỗ trợ và kết hợp với các nhân viên sản xuất, đứng máy để điều hành máy sản xuất.
Công Ty TNHH Naus Vina
Hà Nam
 • Mô tả công việc - Phụ trách toàn bộ hệ thống điện sản xuất và sinh hoạt của nhà máy.
 • Liên hệ với bên điện lực ngay khi có vấn đề sự cố điện xảy ra.
Hà Nam
 • Triển khai kế hoạch sản xuất:
 • Báo cáo công việc trực tiếp với quản lý sản xuất.
 • Chuẩn bị các nguồn lực cần thiết để triển khai kế hoạch sản xuất.
Qisda Việt Nam
Hà Nam
 • Phát hiện, theo dõi, cải thện các hạng mục quy trình sản xuất, quản lý ca đêm, phụ trách việc chỉ đạo chung và quản lý nhân viên.
 • Có cơ hội thăng tiến rõ ràng.
GUYOMARC'H VIỆT NAM
Hà Nam
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Cập nhật thông tin về kế hoạch sản xuất, kế hoạch đóng bao, chủng loại và số lượng thành phẩm đang chứa trên silo.
 • Chuẩn bị bao bì theo kế hoạch sản xuất.