Create your CV - It only takes a few seconds

jobs in Hà Nam

Sort by: relevance - date
Page 1 of 7 jobs

Nhân Viên QA

Partner Eng Vina
Hà Nam
 • Chuẩn bị và giám sát kiểm toán hệ thống chất lượng & kiểm toán nội bộ.
 • Quản lý thay đổi 4M & kiểm soát phòng test mẫu.
 • Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết.

Nhân Viên Kế Hoạch Sản Xuất

Partner Eng Vina
Hà Nam
 • Dựa trên các PO của khách hàng lên kế hoạch sản xuất cho các dây chuyền.
 • Giám sát và đôn đốc, đề xuất giải pháp thực hiện các đơn hàng đảm bảo tiến độ giao hàng…

Nhân Viên Đánh Bóng Khuôn Đúc

Partner Eng Vina
Hà Nam
 • Đánh bong bề mặt khuôn, lòng khuôn theo tiêu chuẩn được triển khai.
 • Làm việc theo yêu cầu của cấp trên.
 • Trao đổi cụ thể khi tham gia phỏng vấn.

R&D Leader

Partner Eng Vina
Hà Nam
 • Triển khai các công việc:
 • Thiết kế các mẫu cho các sản phẩm của công ty để triển khai sản xuất theo đơn đặt hàng của khách hàng.
 • Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết.

Quản Lý Kế Hoạch Kinh Doanh

Partner Eng Vina
Hà Nam
 • Phối hợp làm các hợp đồng mua bán giữa công ty với khách hàng.
 • Nhận PO từ khách hàng, từ đó lên kế hoạch sản xuất các đơn hàng cho khách.

Manager R&D

Partner Eng Vina
Hà Nam
 • Quản lý bộ phận R&D.
 • Triển khai các công việc thiết kế các khuôn mẫu cho các sản phẩm của công ty sản xuất theo đơn đặt hàng của khách hàng.

Nhân Viên Lắp Ráp Sửa Chữa Khuôn Nhựa

Partner Eng Vina
Hà Nam
 • Sửa chữa theo nhu cầu của khách hàng.
 • Làm theo sự chỉ đạo của cấp trên.
 • Trao đổi cụ thể khi tham gia phỏng vấn.
 • Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết.
» Create your CV - It only takes a few seconds