Create your CV - It only takes a few seconds

jobs in Hà Nam

Sort by: relevance - date
Page 1 of 13 jobs
HRchannels.com
Hà Nam
 • Nhân Viên QC (Sản Xuất/Tiếng Nhật, $600, JH5576).
 • Khách hàng của chúng tôi là một công ty sản xuất có vốn đầu tư nước ngoài, hiện đang tuyển Nhân Viên QC tại Hà…
HRchannels.com
Hà Nam
 • Quản Lý Sản Xuất (Tiếng Nhật, $1100, LN5577).
 • Khách hàng của chúng tôi là một công ty sản xuất có vốn đầu tư nước ngoài, hiện đang tuyển Quản Lý Sản Xuất tại Hà…
HRchannels.com
Hà Nam
 • IT Staff | Nhân Viên IT (Hardware, $400, HV5524).
 • Khách hàng của chúng tôi là một công ty sản xuất có vốn đầu tư nước ngoài, hiện đang tuyển Nhân Viên IT tại Hà…
HRchannels.com
Hà Nam
 • Assistant Production Supervisor | Giám Sát Sản Xuất (Tiếng Trung, $900, HL7070).
 • Khách hàng của chúng tôi là một công ty sản xuất có vốn đầu tư nước ngoài, hiện…
HRchannels.com
Hà Nam
 • Account Payable (Sản Xuất, $400, DT5410).
 • Khách hàng của chúng tôi là một công ty sản xuất có vốn đầu tư nước ngoài, hiện đang tuyển Account Payable tại Hà Nam:
HRchannels.com
Hà Nam
 • Nhân Viên ISO ( Sản Xuất/May Mặc, $750, JH5446).
 • Khách hàng của chúng tôi là một công ty sản xuất có vốn đầu tư lớn, hiện đang tuyển Nhân Viên ISO tại Hà Nam:
HRchannels.com
Hà Nam
 • Production Supervisor | Giám Sát Sản Xuất ($850, JH5564).
 • Our client is a foreign invested manufacturing company, now is looking for a Production Supervisor in…
HRchannels.com
Hà Nam
 • QA Staff | Nhân Viên Quản Lý Chất Lượng (Tiếng Trung, $750, JH7068).
 • Khách hàng của chúng tôi là một công ty sản xuất có vốn đầu tư nước ngoài, hiện đang tuyển…
HRchannels.com
Hà Nam
 • Warehouse Manager (Electronic, $1800, NN7037).
 • Our client is a foreign invested manufacturing company, now looking for a Warehouse Manager in Ha Nam:
HRchannels.com
Hà Nam
 • General Accountant | Kế Toán Tổng Hợp (Sản Xuất, $650, Y5409).
 • Khách hàng của chúng tôi là một công ty sản xuất có vốn đầu tư nước ngoài, hiện đang tuyển Kế…