jobs in Hà Nam

Filter results by:
Sort by: relevance - date
You refined by: HRchannels.com (undo)
Job Type
Location
Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 13 jobs
HRchannels.com
Hà Nam
 • Quản Lý Sản Xuất (Tiếng Nhật, $1100, LN5577).
 • Khách hàng của chúng tôi là một công ty sản xuất có vốn đầu tư nước ngoài, hiện đang tuyển Quản Lý Sản Xuất tại Hà…
HRchannels.com
Hà Nam
 • IT Staff | Nhân Viên IT (Hardware, $400, HV5524).
 • Khách hàng của chúng tôi là một công ty sản xuất có vốn đầu tư nước ngoài, hiện đang tuyển Nhân Viên IT tại Hà…
HRchannels.com
Hà Nam
 • QA Staff | Nhân Viên Quản Lý Chất Lượng (Tiếng Trung, $1000, JH6796).
 • Khách hàng của chúng tôi là một công ty sản xuất có vốn đầu tư nước ngoài, hiện đang tuyển…
HRchannels.com
Hà Nam
 • Nhân Viên QC (Sản Xuất/Tiếng Nhật, $600, JH5576).
 • Khách hàng của chúng tôi là một công ty sản xuất có vốn đầu tư nước ngoài, hiện đang tuyển Nhân Viên QC tại Hà…
HRchannels.com
Hà Nam
 • Phó Phòng Hành Chính (Tiếng Hàn, $1000, NT6653).
 • Khách hàng của chúng tôi là một công ty sản xuất có vốn đầu tư nước ngoài, hiện đang tuyển Phó Phòng Hành Chính…
HRchannels.com
Hà Nam
 • Production Supervisor | Giám Sát Sản Xuất ($850, JH5564).
 • Our client is a foreign invested manufacturing company, now is looking for a Production Supervisor in…
HRchannels.com
Hà Nam
 • Production Shift Leader ($750, JG6625).
 • Our client is a foreign invested manufacturing company, now looking for Production Shift Leader in Ha Nam:
HRchannels.com
Hà Nam
 • Giám Sát Sản Xuất (Tiếng Trung, $850, N5565).
 • Khách hàng của chúng tôi là một công ty sản xuất có vốn đầu tư nước ngoài, hiện đang tuyển Giám Sát Sản Xuất tại…
HRchannels.com
Hà Nam
 • Tool & Die Master (Sản Xuất, $850, HV5564).
 • Our client is a foreign invested manufacturing company, now is looking for a Tool & Die Master in Ha Nam:
HRchannels.com
Hà Nam
 • Sales Support | Nhân Viên Hỗ Trợ Kinh Doanh (Điện Tử, $500, SN6639).
 • Our client is a foreign-invested electronics company, now looking for a Sales Support Staff…