Create your CV - It only takes a few seconds

jobs in Hà Nam

Sort by: relevance - date
Page 1 of 5 jobs

Nhân Viên Thủ Kho

Đầu Tư Và Xây Lắp Trường Sơn
Hà Nam
 • Phụ trách công tác quản lý kho vật tư tại công trình.
 • Nhập toàn bộ hàng, vật tư...
 • Từ các nhà cung cấp khi chuyển đến công trình.
 • Từ kho cho các Bộ phận.

Nhân Viên Kế Toán

Đầu Tư Và Xây Lắp Trường Sơn
Hà Nam
 • Chấm công, tính bảng lương, làm các công việc liên quan đến BHXH.
 • Quản lý các công văn, giấy tờ đến và đi của công ty.
 • Mua sắm đồ dùng cần thiết cho công ty.

Nhân Viên Vận Hành Máy Móc

Đầu Tư Và Xây Lắp Trường Sơn
Hà Nam
7.000.000 VNĐ một tháng
 • Hỗ trợ các thiết bị, máy móc được đầy đủ có lá chắn che và đúng chức năng.
 • Kiểm tra định kỳ các thiết bị an toàn của máy.
 • Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết.

Nhân Viên Quản Lý Chất Lượng

Đầu Tư Và Xây Lắp Trường Sơn
Hà Nam
7.000.000 VNĐ một tháng
 • Kiểm tra sản phẩm đầu vào / đầu ra.
 • Kiểm tra dây truyền sản xuất.
 • Loại bỏ các sản phẩm kém chất lượng, kiểm kê số liệu.
 • Lập báo cáo theo ngày / tuần / tháng.

Phó Quản Đốc Sản Xuất

Đầu Tư Và Xây Lắp Trường Sơn
Hà Nam
10.000.000 VNĐ một tháng
 • Tiếp nhận sản xuất các đơn hàng kịp thời theo đúng tiến độ khách hàng yêu cầu.
 • Đảm bảo các sản phẩm đầu vào, đầu ra trong quá trình sản xuất về chất lượng, số…
» Create your CV - It only takes a few seconds