Create your CV - It only takes a few seconds

jobs in Hà Nam

Sort by: relevance - date
Page 1 of 8 jobs

Nhân Viên Thủ Kho

Đầu Tư Và Xây Lắp Trường Sơn
Hà Nam
 • Phụ trách công tác quản lý kho vật tư tại công trình.
 • Nhập toàn bộ hàng, vật tư...
 • Từ các nhà cung cấp khi chuyển đến công trình.
 • Từ kho cho các Bộ phận.

Nhân Viên Kế Toán

Đầu Tư Và Xây Lắp Trường Sơn
Hà Nam
 • Chấm công, tính bảng lương, làm các công việc liên quan đến BHXH.
 • Quản lý các công văn, giấy tờ đến và đi của công ty.
 • Mua sắm đồ dùng cần thiết cho công ty.

Nhân Viên Vận Hành Máy Móc

Đầu Tư Và Xây Lắp Trường Sơn
Hà Nam
7.000.000 VNĐ một tháng
 • Hỗ trợ các thiết bị, máy móc được đầy đủ có lá chắn che và đúng chức năng.
 • Kiểm tra định kỳ các thiết bị an toàn của máy.
 • Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết.

Trưởng Ca Sản Xuất

Đầu Tư Và Xây Lắp Trường Sơn
Hà Nam
 • Chịu trách nhiệm trực tiếp với Ban Giám đốc về tiến độ sản xuất trong ca làm việc mình quản lý.
 • Tổ chức, triển khai, điều hành hoạt động ca sản xuất.

Nhân Viên Quản Lý Chất Lượng

Đầu Tư Và Xây Lắp Trường Sơn
Hà Nam
7.000.000 VNĐ một tháng
 • Kiểm tra sản phẩm đầu vào / đầu ra.
 • Kiểm tra dây truyền sản xuất.
 • Loại bỏ các sản phẩm kém chất lượng, kiểm kê số liệu.
 • Lập báo cáo theo ngày / tuần / tháng.

Phó Quản Đốc Sản Xuất

Đầu Tư Và Xây Lắp Trường Sơn
Hà Nam
10.000.000 VNĐ một tháng
 • Tiếp nhận sản xuất các đơn hàng kịp thời theo đúng tiến độ khách hàng yêu cầu.
 • Đảm bảo các sản phẩm đầu vào, đầu ra trong quá trình sản xuất về chất lượng, số…

Quản Đốc Sản Xuất

Đầu Tư Và Xây Lắp Trường Sơn
Hà Nam
10.000.000 VNĐ một tháng
 • Quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động của Xưởng sản xuất.
 • Triển khai, giám sát và báo cáo kết quả thực hiện các dự án/sản phẩm.
 • Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết.

NHÂN VIÊN SỬA CHỮA PHÒNG QUẢN LÝ THIẾT BỊ

Đầu Tư Và Xây Lắp Trường Sơn
Hà Nam
 • Chủ động kiểm tra yêu cầu khi nhận vật tư.
 • Đảm bảo an toàn lao động khi làm việc, vệ sinh nhà xưởng nơi làm việc.
 • Trao đổi công việc cụ thể khi phỏng vấn.
» Create your CV - It only takes a few seconds