Create your CV - It only takes a few seconds
Page 4 of 21,839 jobs
HD Bank
Hà Nội
Thực hiện các giao dịch nghiệp vụ liên quan đến cung cấp sản phẩm ngân hàng tại quầy. Thực hiện nghiệp vụ và quản lý tài khoản tiền gởi, sổ tiết kiệm và cung…
Vĩnh Thái
Hà Nội
5.000.000 - VNĐ7.000.000 VNĐ một tháng
Lập kế hoạch Marketing online theo từng giai đoạn. Quản trị các website của Công ty để tối ưu trên các công cụ tìm kiếm. Đảm bảo lượng truy cập theo quy định.
Công ty Cổ Phần Sói Biển Trung Thực
Hà Nội
Phụ trách toàn bộ mảng hành chính tại Công ty. Theo dõi, cập nhật chi phi của công ty. Đối chiếu một số loại chi phí trước khi gửi Trưởng phòng duyệt.
Bắc Thăng Long
Hà Nội
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
Hỗ trợ tuyển dụng và thực hiện các thủ tục tiếp nhận nhân sự mới. Thực hiện công tác điều động, làm thủ tục nghỉ phép, nghỉ việc cho nhân sự.
Công ty cổ phần Minh Việt Toàn Cầu
Hà Nội
Thực hiện thủ tục xuất nhập hàng. Kiểm tra các chứng từ , thực hiện yêu cầu nhập / xuất hàng theo đúng quy định. Trực tiếp nhập phiếu xuất vào phần mềm.
FAO
Hà Nội
Nov 2019 – 30 July 2020 with a three-month probation. Extension will be based on the consultant performance and fund availability.
Tiến bộ Quốc tế (AIC)
Hà Nội
7.000.000 - VNĐ9.000.000 VNĐ một tháng
Tổng hợp báo cáo và kế hoạch của Ban. Quản lý và lưu trữ hồ sơ, tài liệu của Ban. Quản lý tài sản, trang thiết bị, văn phòng phẩm của Ban. 7 triệu – 9 triệu.
Đi Chung
Hà Nội
2.000.000 - VNĐ4.000.000 VNĐ một tháng
Hỗ trợ công việc liên quan đến viết bài, nội dung content. Tham gia xây dựng ý tưởng nội dung trong các dự án truyền thông/ marketing.
HRchannels.com
Hà Nội
Quản lý kho nguyên vật liệu sản xuất, hàng hóa đúng chất lượng và đầy đủ số lượng. Xuất nhập hàng hóa chuẩn xác theo yêu cầu kỹ thuật.
THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ QUẢNG LỢI
Hà Nội
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
Trực lễ tân công ty. Nhận điện thoại từ khách hàng, trả lời các thắc mắc cũng như các yêu cầu về sửa chữa, dịch vụ sau bán hàng. Có tinh thần cầu tiến.