Create your CV - It only takes a few seconds

jobs in Hà Nội

Sort by: relevance - date
Page 1 of 214 jobs

Data Analyst

 • The Data & Analytics Tribe will support the business by identifying trends and helping business to anticipate future customer behaviors to better understand the…

Data & Analytics Tribe Lead

 • The Data & Analytics Tribe will support the business by identifying trends and helping business to anticipate future customer behaviors to better understand the…

Jira & Confluence Administrator

 • General administration and configuration of JIRA, Confluence, and associated plugins to maximize efficiency in using the tools.

Business Analyst

 • Make a once in a lifetime impact.
 • Join Techcombank now for the once-in-a-lifetime opportunity to contribute to Vietnam’s booming economic growth.

Senior Business Analyst BA It

 • Hà Nội Detail Oriented Analytical Skill Agile Business Analysis English MÔ TẢ CÔNG VIỆC.
 • Determine operational objectives by studying business functions;

[Miền Bắc] - Chuyên Viên Khách Hàng Doanh Nghiệp

18.000.000 - VNĐ23.000.000 VNĐ một tháng
 • Thiết lập quan hệ với KHDN mới, duy trì và phát triển quan hệ với khách hàng hiện hữu.
 • Thu thập, phân tích thông tin về khách hàng hiện hữu, tình hình hoạt động…

Chuyên Gia Chính Sách Rủi Ro – Retail Risk Policy Specialist

12.000.000 - VNĐ15.000.000 VNĐ một tháng
 • Tham gia phân tích nhu cầu của từng tiểu phân khúc KH.
 • Xây dựng chính sách tín dụng đối với phân khúc KH MAF.
 • Khả năng làm việc trong môi trường áp lực cao.

CVCC Kiểm thử (Manual Test)

 • Nghiên cứu các tài liệu làm đầu vào cho quá trình kiểm thử, xác định danh sách các đối tượng cần kiểm thử, môi trường kiểm thử.
 • Quản trị rủi ro và tuân thủ.

Business Analyst - Digital Transformation Office

 • The Business Tribe supports the business by identifying TCB customer needs, both internally and externally, through development of products tailored to enrich…

Digital Marketing

 • Design and oversee all aspects of our digital marketing activity including our marketing database, email, and display advertising campaigns.
 • Ngôn ngữ của hồ sơ:

Retail Product Specialist

18.000.000 - VNĐ25.000.000 VNĐ một tháng
 • Thực hiện nghiên cứu thị trường và phỏng vấn KH để tìm hiểu nhu cầu về vay mua nhà của từng tiểu phân khúc KH.
 • Thực hiện văn bản hóa giải pháp thiết kế.

Product Owner

 • Product vision, roadmap and release backlog (with others).
 • Build shared understanding and alignment within scrum team from high-level product vision to details.

Giám Đốc E- Learning (Khối Quản Trị Nguồn Nhân Lực)

 • Effectively lead a team and manage e-learning operations, control e-learning quality, assure training aligment with business goals, support building a strong…

Chuyên Viên/chuyên Viên Cao Cấp Kiểm Thử (Manual Test)

10.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một tháng
 • Nghiên cứu các tài liệu làm đầu vào cho quá trình kiểm thử, xác định danh sách các đối tượng cần kiểm thử, môi trường kiểm thử.
 • Quản trị rủi ro và tuân thủ.

Senior Data Scientist

 • The Data & Analytics Tribe will support the business by identifying trends and helping business to anticipate future customer behaviors to better understand the…