Create your CV - It only takes a few seconds

jobs in Hà Nội

Sort by: relevance - date
Page 7 of 319 jobs

Giám Đốc Vùng

17.000.000 - VNĐ25.000.000 VNĐ một tháng
 • Thay mặt Giám đốc Khối S&D chịu trách nhiệm quản lý toàn bộ hoạt động của các chi nhánh trong phạm vi vùng được giao/On behalf of the Director of S & D Division…

[Miền Bắc] - Chuyên Viên Khách Hàng Ưu Tiên (PRM)

15.000.000 - VNĐ20.000.000 VNĐ một tháng
 • Quản lý trực tiếp danh mục khách hàng ưu tiên được giao theo quy định đối với phân cấp PRM (Chuyên viên khách hàng ưu tiên) trong từng thời kỳ.

Data scientist/ Data Modelling

 • Communicate with our business and technical teams to understand the analytics requirements.
 • Understand and translate business needs into data models supporting…

Chuyên Gia Quản Trị Hệ Thống TT Nhân Sự

15.000.000 - VNĐ20.000.000 VNĐ một tháng
 • Công tác quản lý phần mềm nhân sự và các chương trình ứng dụng:
 • Là đại diện cho Khối Nhân sự phối hợp với Khối Vận hành và công nghệ thực hiện đàm phán/ đưa ra…

Chuyên gia chính sách giải quyết khiếu nại khách hàng , Khối...

 • Quản trị hoạt động giải quyết phàn nàn, khiếu nại Khách hàng.
 • Tham gia tổ chức việc xây dựng và hướng dẫn vận hành đồng nhất các văn bản hướng dẫn, kịch bản xử…

Chuyên Viên Cao Cấp Kiểm Thử (Manual Test)

 • Nghiên cứu các tài liệu làm đầu vào cho quá trình kiểm thử, xác định danh sách các đối tượng cần kiểm thử, môi trường kiểm thử.
 • Quản trị rủi ro và tuân thủ.

Khu vực Miền Bắc - Chuyên viên Khách hàng doanh nghiệp

 • Phát triển mới và quản lý danh mục khách hàng doanh nghiệp hiện hữu (thuộc phân khúc SME/Upper SME);
 • Chịu trách nhiệm tư vấn các giải pháp tài chính, chăm sóc…

[Có kinh nghiệm] Chuyên viên cao cấp khách hàng cá nhân - Mi...

 • Phát triển danh mục khách hàng, tư vấn và bán chéo các sản phẩm của ngân hàng theo yêu cầu, quản lý và giám sát khoản vay nhằm đạt được các chỉ tiêu kinh doanh…

Chuyên gia chính sách, nhận diện và giảm thiểu rủi ro tín dụ...

 • Nghiên cứu và phát triển:
 • Nguyên cứu cập nhật các chuẩn mực, kỹ thuật và thực hành quản trị rủi ro tiên tiến.
 • Hệ thống hóa hệ thống chính sách TDCN một cách hợp…

Chuyên viên cao cấp phát triển năng lực

 • Xây dựng và triển khai kế hoạch hành động nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển nguồn lực của khối.
 • Đầu mối giám sát và triển khai xây dựng chương trình phát triển sự…

Giám đốc Dịch vụ khách hàng (khu vực Cầu Giấy - Hà Nội)

 • Quản lý toàn bộ hoạt động của Phòng DVKH nhằm đảm bảo thực hiện các chỉ tiêu được giao.
 • Chịu trách nhiệm toàn bộ về hoạt động và hiệu quả của Phòng DVKH trước…

Chuyên viên cao cấp vận hành hệ thống mạng

 • Trách nhiệm trong vận hành hệ thống:
 • Thực hiện các công việc vận hành thông thường:
 • Giám sát và báo cáo tình trạng hoạt động hằng ngày của hệ thống Core network…

Chuyên viên đảm bảo chất lượng công nghệ, Mảng vận hành

 • 1.Xây dựng hệ thống chất lượng:
 • Thiết kế, tư vấn và triển khai các chính sách, quy định, quy trình, hướng dẫn cho các hoạt động, đảm bảo các văn bản được ban…

Chuyên viên cao cấp Vận hành hệ thống thông tin liên lạc

 • Trách nhiệm trong vận hành hệ thống:
 • Thực hiện các công việc vận hành thông thường:
 • Giám sát và báo cáo tình trạng hoạt động hằng ngày của các hệ thống thông…

Chuyên Viên Cao Cấp Triển Khai Giải Pháp

7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Hà Nội Quản Trị Danh Mục Phân Tích Hiệu Quả Tài Chính Giải Pháp Tích Hợp ERP System Quản Lý Tiền Tệ MÔ TẢ CÔNG VIỆC 1.
 • Am hiểu hệ thống TCB;
 • Ngôn ngữ của hồ sơ:
Overall, how relevant are these jobs?

Get new jobs for this search by email