Create your CV - It only takes a few seconds

jobs in Hà Nội

Sort by: relevance - date
Page 1 of 212 jobs

Mobile Developer (iOS/ Android/ Java)

 • Make a once in a lifetime impact.
 • Join Techcombank now for the once-in-a-lifetime opportunity to contribute to Vietnam’s booming economic.

Mobile Developer (iOS/ Androi/ Java)

 • Make a once in a lifetime impact.
 • Join Techcombank now for the once-in-a-lifetime opportunity to contribute to Vietnam’s booming economic.

Automation Tester

 • The Test Engineer is responsible in developing and establishing quality assurance standards for Techcombank’s software and applications by performing tests to…

Chuyên Gia Quản Trị Hệ Thống TT Nhân Sự

15.000.000 - VNĐ20.000.000 VNĐ một tháng
 • Công tác quản lý phần mềm nhân sự và các chương trình ứng dụng:
 • Là đại diện cho Khối Nhân sự phối hợp với Khối Vận hành và công nghệ thực hiện đàm phán/ đưa ra…

Tester/ Chuyên viên kiểm thử phần mềm

 • Tester role assist in developing test plans on application testing based on business user requirements, ensuring that products develop are accordance to…

Frontend Dev (JavaScript, HTML5, CSS)

 • The Front End Developer will be responsible for the design, development and execution of web and mobile products by bridging the gap between graphical design…

Backend Developer (Python/Java/NodeJS)

 • The Back End Developer is responsible for maintaining the server-side developments of web applications by developing and maintaining functional and stable web…

Senior System Deployment officer

 • Trách nhiệm trong vận hành hệ thống:
 • Thực hiện công tác triển khai các thay đổi có độ khó từ mức đơn giản, trung bình tới phúc tạp, tại các trung tâm dữ liệu…

Business Analyst - Digital Transformation Office

 • The Business Tribe supports the business by identifying TCB customer needs, both internally and externally, through development of products tailored to enrich…

Business Analyst

 • Make a once in a lifetime impact.
 • Join Techcombank now for the once-in-a-lifetime opportunity to contribute to Vietnam’s booming economic growth.

Retail Product Specialist

 • Thực hiện nghiên cứu thị trường và phỏng vấn KH để tìm hiểu nhu cầu về vay mua nhà của từng tiểu phân khúc KH.
 • Thực hiện văn bản hóa giải pháp thiết kế.

Product Owner

 • Product vision, roadmap and release backlog (with others).
 • Build shared understanding and alignment within scrum team from high-level product vision to details.

Data Analyst

 • Phân tích dữ liệu hành vi của từng tiểu phân khúc KH.
 • Phân tích dữ liệu KH có sẵn và dữ liệu có thể kết nối với bên thứ 3.
 • Điểm Tiếng Anh TOEIC (500-700).

Retail Risk Policy Specialist

5.000.000 - VNĐ7.000.000 VNĐ một tháng
 • Tham gia phân tích nhu cầu của từng tiểu phân khúc KH.
 • Xây dựng chính sách tín dụng đối với phân khúc KH MAF.
 • Hiểu biết về quy trình, nghiệp vụ tín dụng.

Digital Marketing

 • Design and oversee all aspects of our digital marketing activity including our marketing database, email, and display advertising campaigns.
 • Ngôn ngữ của hồ sơ: