Create your CV - It only takes a few seconds

jobs in Hà Nội

Sort by: relevance - date
Page 1 of 2 jobs

CVCC/CV Quản trị dự án (Scum Master)

5.000.000 VNĐ một tháng
  • Tham gia tổ chức và quản trị các sáng kiến/dự án.
  • Hỗ trợ Giám đốc Quản trị Dự án trong việc sắp xếp nguồn lực hợp lý trong việc quản trị các dự án chiến lược.

Chuyên Viên Cao Cấp Triển Khai Dự Án (IT CRM)

7.000.000 VNĐ một tháng
  • Hà Nội Công Nghệ Thông Tin CRM Quản Trị Kinh Doanh Quản Lý Dự Án Quản Lý Kế Hoạch MÔ TẢ CÔNG VIỆC 1.
  • Hỗ trợ xây dựng/ hỗ trợ triển khai kế hoạch/ chương trình…
» Create your CV - It only takes a few seconds