Create your CV - It only takes a few seconds

jobs in Hà Nội

Sort by: relevance - date
Page 1 of 217 jobs

Thư ký Văn phòng Ban điều hành

Ngân Hàng Quốc Dân
Hà Nội
 • Sắp xếp lịch làm việc, lịch họp, lịch công tác, tổ chức các cuộc họp, ghi chép và tổng hợp nội dung các cuộc họp nội bộ và đối tác;
 • Lưu giữ văn bản tài liệu;

Chuyên viên Hành chính nhân sự - Công ty NCB AMC

Ngân Hàng Quốc Dân
Hà Nội
 • Liên hệ, tìm kiếm các kênh tuyển dụng, các trung tâm việc làm để thông báo tuyển dụng, đăng báo bổ sung nhân sự bảo vệ;
 • CÁCH THỨC NỘP HỒ SƠ:

Chuyên viên Pháp chế - Ban Pháp chế tuân thủ

Ngân Hàng Quốc Dân
Hà Nội
 • Chức năng soạn thảo và thẩm định văn bản pháp lý:
 • Xem xét tất cả các thủ tục, quy định nội bộ phù hợp với pháp luật Việt Nam nói chung và quy định của Ngân hàng…

Chuyên viên Giám sát tín dụng - Khối Quản trị rủi ro

Ngân Hàng Quốc Dân
Hà Nội
 • Thực hiện, theo dõi các chỉ tiêu danh mục tín dụng và phân luồng các khoản nợ có vấn đề tại các Vùng, khu vực, Chi nhánh, địa bàn…theo phân công;

Trợ lý Ngôn Ngữ - Ban Đầu Tư

Ngân Hàng Quốc Dân
Hà Nội
 • Trợ lý hỗ trợ công việc thường trực của Ban cố vấn bao gồm sắp xếp lịch làm việc, lịch công tác và chuẩn bị các tài liệu phục vụ quá trình làm việc của Ban cố…

Chuyên viên thu hồi nợ qua điện thoại - Trung tâm Xử lý nợ

Ngân Hàng Quốc Dân
Hà Nội
 • Thực hiện các công tác thu hồi nợ qua điện thoại tất cả các địa phương trong cả nước đối với các khoản vay không có tài sản đảm bảo như:

Cộng tác viên Nhân sự - Khối Quản trị Nguồn Nhân lực

Ngân Hàng Quốc Dân
Hà Nội
 • Hỗ trợ công tác tuyển dụng và quản lý nhân sự của NCB.
 • Quản lý dữ liệu ứng viên;
 • Thực hiện đăng tuyển dụng tại các website chính;
 • Quản lý hồ sơ tuyển dụng.

Cộng tác viên Nhân sự

Ngân Hàng Quốc Dân
Hà Nội
 • Hỗ trợ công tác tuyển dụng và quản lý nhân sự của NCB.
 • Quản lý dữ liệu ứng viên;
 • Thực hiện đăng tuyển dụng tại các website chính;
 • Quản lý hồ sơ tuyển dụng.

Chuyên viên Nghiệp vụ Thẻ - Phòng Vận hành Thẻ - Khối Vận hà...

Ngân Hàng Quốc Dân
Hà Nội
 • Hỗ trợ giải đáp các thắc mắc của ĐVKD, Call Center liên quan đến các nghiệp vụ Thẻ và các khiếu nại của khách hàng;
 • Thực hiện phát hành, in, dập các loại thẻ;

Chuyên viên Tái thẩm định doanh nghiệp lớn - Khối Quản trị r...

Ngân Hàng Quốc Dân
Hà Nội
 • Tái thẩm định các khoản tín dụng đối với khách hàng doanh nghiệp lớn vượt mức phán quyết của đơn vị, phân tích, đánh giá và đưa ra đề xuất tín dụng.