Create your CV - It only takes a few seconds

jobs in Hà Nội

Sort by: relevance - date
Page 1 of 8 jobs

Quản Lý Dự Án Telesale - HN16

Công ty cổ phần BellSystem 24-Hoa Sao
Hà Nội
  • Xây dựng kế hoạch tổng thể đảm bảo chỉ tiêu công việc được giao theo tháng.
  • Phân bổ chỉ tiêu cho ns trong team , put team hoàn thành tiến độ, đảm bảo dự án được…

[HN15] Quản Lý Dự Án Telesales

CÔNG TY CỔ PHẦN BELLSYSTEM 24-HOA SAO
Hà Nội
15.000.000 - VNĐ20.000.000 VNĐ một tháng
  • Quản lí 1 team khoảng 20 người.
  • Giám sát chất lượng hiệu quả và năng suất trong team đảm bảo target vói Ban Giám Đốc.
  • Làm báo cáo hàng tuần, tháng, quý.

[HN3] Quản Lý Dự Án Telesale Bảo Hiểm

CÔNG TY CỔ PHẦN BELLSYSTEM 24-HOA SAO
Hà Nội
15.000.000 - VNĐ20.000.000 VNĐ một tháng
  • Xây dựng kế hoạch tổng thể đảm bảo chỉ tiêu công việc được giao theo tháng.
  • Phân bổ chỉ tiêu cho ns trong team , put team hoàn thành tiến độ, đảm bảo dự án được…

We have removed 5 job postings very similar to those already shown. To see these additional results, you may repeat your search with the omitted job postings included.

» Create your CV - It only takes a few seconds