Create your CV - It only takes a few seconds

jobs in Củ Chi

Sort by: relevance - date
Page 1 of 21 jobs

Nhân viên giao hàng

Yeah1
Thành phố Hồ Chí Minh
8.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Yeah1 Tuyển Nhân Viên Giao Hàng.
 • + Mô tả công việc:
 • Tiếp nhận đơn hàng và giao các đơn hàng theo lộ trình phù hợp.
 • Thu tiền theo yêu cầu của đơn hàng (nếu có).

Nhân viên kinh doanh FMCG

Yeah1
Thành phố Hồ Chí Minh
10.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một tháng
 • Yeah1 Group Tuyển Nhân Viên Kinh Doanh.
 • Ngành hàng tiêu dùng nhanh (FMCG).
 • Tất cả các Quận, Huyện TPHCM.
 • + Mô tả công việc:
 • Có sức khỏe tốt, làm việc chăm chỉ.

Giám Sát Bán Hàng FMCG

Yeah1
Thành phố Hồ Chí Minh
20.000.000 - VNĐ25.000.000 VNĐ một tháng
 • Yeah1 Group Tuyển Giám Sát Kinh Doanh Thị Trường.
 • Ngành hàng tiêu dùng nhanh (FMCG).
 • + Mô tả công việc:
 • Thực hiện các chương trình kinh doanh bằng việc phát…

Giao hàng xe ba gác

Yeah1
Thành phố Hồ Chí Minh
15.000.000 - VNĐ16.000.000 VNĐ một tháng
 • Yeah1 Tuyển Giao Hàng Xe Ba Gác Hoặc Xe Tải Nhỏ.
 • + Mô tả công việc:
 • Tiếp nhận đơn hàng và giao các đơn hàng theo lộ trình phù hợp.
 • Địa chỉ các kho đang tuyển:

Giám Sát Kinh Doanh FMCG

Yeah1
Thành phố Hồ Chí Minh
20.000.000 - VNĐ25.000.000 VNĐ một tháng
 • Yeah1 Group Tuyển Giám Sát Kinh Doanh Thị Trường.
 • Ngành hàng tiêu dùng nhanh (FMCG).
 • + Mô tả công việc:
 • Thực hiện các chương trình kinh doanh bằng việc phát…

Nhân viên kinh doanh hàng tiêu dùng

Yeah1
Thành phố Hồ Chí Minh
10.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một tháng
 • Yeah1 Group Tuyển Nhân Viên Kinh Doanh.
 • Ngành hàng tiêu dùng nhanh (FMCG).
 • Tất cả các Quận, Huyện TPHCM.
 • + Mô tả công việc:
 • Có sức khỏe tốt, làm việc chăm chỉ.

Nhân viên kinh doanh thị trường

Yeah1
Thành phố Hồ Chí Minh
10.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một tháng
 • Yeah1 Group Tuyển Nhân Viên Kinh Doanh.
 • Ngành hàng tiêu dùng nhanh (FMCG).
 • Tất cả các Quận, Huyện TPHCM.
 • + Mô tả công việc:
 • Có sức khỏe tốt, làm việc chăm chỉ.

Nhân viên giao hàng xe ba gác hoặc xe tải nhỏ

Yeah1
Thành phố Hồ Chí Minh
14.000.000 - VNĐ16.000.000 VNĐ một tháng
 • Yeah1 Tuyển Giao Hàng Xe Ba Gác Hoặc Xe Tải Nhỏ.
 • + Mô tả công việc:
 • Tiếp nhận đơn hàng và giao các đơn hàng theo lộ trình phù hợp.
 • + Hồ sơ cần nộp:

Tài xế xe ba gác, xe tải nhỏ có xe

Yeah1
Thành phố Hồ Chí Minh
14.000.000 - VNĐ16.000.000 VNĐ một tháng
 • Yeah1 Tuyển Giao Hàng Xe Ba Gác Hoặc Xe Tải Nhỏ.
 • + Mô tả công việc:
 • Tiếp nhận đơn hàng và giao các đơn hàng theo lộ trình phù hợp.
 • Địa chỉ các kho đang tuyển:

tài xế xe ba gác

Yeah1
Thành phố Hồ Chí Minh
14.000.000 - VNĐ16.000.000 VNĐ một tháng
 • Yeah1 Tuyển Giao Hàng Xe Ba Gác Hoặc Xe Tải Nhỏ.
 • + Mô tả công việc:
 • Tiếp nhận đơn hàng và giao các đơn hàng theo lộ trình phù hợp.
 • Địa chỉ các kho đang tuyển:

Tài xế xe ba gác có xe

Yeah1
Thành phố Hồ Chí Minh
14.000.000 - VNĐ16.000.000 VNĐ một tháng
 • Yeah1 Tuyển Giao Hàng Xe Ba Gác Hoặc Xe Tải Nhỏ.
 • + Mô tả công việc:
 • Tiếp nhận đơn hàng và giao các đơn hàng theo lộ trình phù hợp.
 • Địa chỉ các kho đang tuyển:

We have removed 10 job postings very similar to those already shown. To see these additional results, you may repeat your search with the omitted job postings included.

» Create your CV - It only takes a few seconds

Get new jobs for this search by email