Create your CV - It only takes a few seconds

jobs in Củ Chi

Sort by: relevance - date
Page 1 of 16 jobs

Technical/ Production Manager new

HR Strategy's client
Thành phố Hồ Chí Minh
 • HR Strategy’s client is a company in Non-Woven Fabric , now they are seeking for the T echnical/ Production Manager .
 • Link Application “HR Strategy Jobs”:

Maintenance Supervisor (Print Head) new

HR Strategy's client
Thành phố Hồ Chí Minh
 • HR Strategy’s client is a company in Print Head , now they are seeking for the Maintenance Supervisor (Print Head).
 • Joining in develop the new product.

IT Developer Officer new

HR Strategy’s Client
Thành phố Hồ Chí Minh
 • HR Strategy’s Client is a company specializing in the Fast food industry.
 • They are looking for a high qualified candidate for the position IT Developer Officer …

HR Director new

HR Strategy's client
Thành phố Hồ Chí Minh
 • HR Strategy’s Client is a Company in Real Estate Industry .
 • They are looking for HR Director.
 • Coordinate with the specialized divisions to build, develop the…

Chuyên viên Kế toán Quản trị – Kinh doanh, Kênh GT2/ KA new

HR Strategy's Client
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Khách hàng của HR Strategy là công ty chuyên hoạt động trong lĩnh vực Thực Phẩm .
 • Hiện đang cần tuyển ứng viên cho vị trí Chuyên viên Kế toán Quản trị – Kinh…

Chuyên viên Kế toán Quản trị – Chi phí new

HR Strategy's Client
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Khách hàng của HR Strategy là công ty chuyên hoạt động trong lĩnh vực Thực Phẩm .
 • Hiện đang cần tuyển ứng viên cho vị trí Chuyên viên Kế toán Quản trị – Chi phí…

General Accountant new

HR Strategy's Client
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Thân gửi ứng viên, Khách hàng của HR Strategy là công ty chuyên hoạt động trong lĩnh vực Quản lý Bất Động Sản .
 • Theo dõi và quản lý công nợ toàn Công ty.

Investment Manager new

HR Strategy's Client
Thành phố Hồ Chí Minh
 • HR Strategy (Headhunter)’s Client is a Real Estate Company.
 • They are looking for high qualified candidate for Investment Manager Position.

Chief Accountant new

HR Strategy's Client
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Thân gửi ứng viên, Khách hàng của HR Strategy là công ty chuyên hoạt động trong lĩnh vực Sản xuất Xuất Khẩu .
 • Rà soát, đối chiếu và đôn đốc, thu hồi công nợ.

Digital Marketing Manager new

HR Strategy's Client
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Khách hàng của HR Strategy là công ty về dịch vụ Spa, làm đẹp .
 • Hiện đang cần tuyển ứng viên cho vị trí Digital Marketing Manager .

Get new jobs for this search by email