Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 931 jobs
KARAOKE NINETY ONE
Cần Thơ
 • Bảo vệ an ninh trật tự, giữ gìn tài sản của nhân viên cũng như khách hàng.
 • Quản lý, sắp xếp khu vực để xe gọn gàng, trật tự theo quy định;
GPPM DOANH NGHIỆP 5S
Cần Thơ
 • Theo dõi, cập nhật & báo cáo tình hình dự án cho Giám đốc dự án hàng ngày.
 • Cập nhập/phổ biến thông tin dự án cho Giám Đốc Dự án & các bên liên quan.
GPPM DOANH NGHIỆP 5S
Cần Thơ
 • Tuyển dụng theo các hình thức:
 • Thực tập sinh, cộng tác viên, chính thức, bán thời gian.
 • Tham gia lập kế hoạch phát triển team.
 • Lên ý tưởng tổ chức offline.
LƯƠNG THỰC INTIMEX
Cần Thơ
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Thực hiện công việc báo cáo thuế.
 • Thực hiện thủ tục với các ngân hàng.
 • Thực hiện công việc kế toán thanh toán.
 • Báo cáo số liệu tồn kho hàng ngày.
GPPM DOANH NGHIỆP 5S
Cần Thơ
 • Tuyển dụng theo các hình thức:
 • Thực tập sinh, cộng tác viên, chính thức, bán thời gian.
 • Tìm hiểu và khai thác thông tin thị trường.
 • Nộp hồ sơ trực tiếp;
GPPM DOANH NGHIỆP 5S
Cần Thơ
 • Tuyển dụng theo các hình thức:
 • Thực tập sinh, cộng tác viên, chính thức, bán thời gian;
 • Tham gia vào các dự án reivew của khách hàng;
 • Nộp hồ sơ trực tiếp;
GPPM DOANH NGHIỆP 5S
Cần Thơ
 • Hướng dẫn và đào tạo khách hàng sử dụng phần mềm hoặc hỗ trợ khách hàng khắc phục sự cố theo giải pháp có sẵn qua điện thoại hoặc teamview.
 • Nộp hồ sơ trực tiếp;
Nhân viên Lễ tân.
Cần Thơ
 • Quản lý, theo dõi hồ sơ.
 • Sắp xếp, lưu trữ chứng từ, sổ sách kế toán của Công ty.
 • Kiểm tra, cân đối tình hình công nợ phải thu, phải trả của Công ty.
KOIKEYA VIỆT NAM
Cần Thơ
 • Bán hàng trực tiếp ngoài thị trường đến các điểm tập hóa và shop căn tin trên tuyến bán hàng.
 • 5 Nam/Nữ, độ tuổi từ 18 đến 50.
 • Không yêu cầu trình độ.
GPPM DOANH NGHIỆP 5S
Cần Thơ
 • Tiếp nhận và kiểm tra thông tin hóa đơn, chứng từ.
 • Cập nhật thông tin vào sổ sách kế toán.
 • Lập hóa đơn bán hàng, báo cáo thu chi.
 • Nộp hồ sơ trực tiếp;