Create your CV - It only takes a few seconds

jobs in Bắc Ninh

Sort by: relevance - date
Page 1 of 12 jobs

Logistics & Warehouse Staff new

HRchannels.com
Bắc Ninh
 • Our client is a foreign invested manufacturing company, now looking for a Logistics & Warehouse Staff in Bac Ninh:
 • Arrange warehouse, catalog of goods,.

Sales Staff | Nhân Viên Kinh Doanh new

HRchannels.com
Bắc Ninh
 • Our client is a foreign invested manufacturing company, now looking for a Sales Staff in Bac Ninh:
 • Finding new leads to meet targeted sales.

Quản Lý Kho

HRchannels.com
Bắc Ninh
 • Khách hàng của chúng tôi là một công ty sản xuất có vốn đầu tư nước ngoài, hiện đang tuyển Quản Lý Kho tại Bắc Ninh:
 • Thiết lập hệ thống quản lý kho.

Nhân Viên Quản Lý Chất Lượng

HRchannels.com
Bắc Ninh
 • Khách hàng của chúng tôi là một công ty sản xuất có vốn đầu tư nước ngoài, hiện đang tuyển Nhân Viên Quản Lý Chất Lượng tại Bắc Ninh:

Quản lý bộ phận SMT

HRchannels.com
Bắc Ninh
 • Khách hàng của chúng tôi là một công ty sản xuất có vốn đầu tư nước ngoài, hiện đang tuyển Quản lý bộ phận SMT tại Bắc Ninh:
 • Kinh nghiệm về công nghệ SMT.

Graphic Designer

HRchannels.com
Bắc Ninh
 • Khách hàng của chúng tôi là một công ty sản xuất có vốn đầu tư nước ngoài, hiện đang cần tuyển Graphic Designer tại Bắc Ninh:
 • Ưu tiên biết sử dụng Tiếng Anh.

Giám Đốc Sản Xuất new

HRchannels.com
Bắc Ninh
 • Khách hàng của chúng tôi là một công ty sản xuất có vốn đầu nước ngoài, hiện đang tuyển Giám Đốc Sản Xuất tại Bắc Ninh:
 • Tiếng Trung giao tiếp tốt.

Import Export Team Leader

HRchannels.com
Bắc Ninh
 • Our client is a foreign invested manufacturing company, now looking for an Import Export Team Leader Bắc Ninh:
 • Complete import and export documents.

Nhân Viên Vận Hành Máy In

HRchannels.com
Bắc Ninh
 • Khách hàng của chúng tôi là một công ty sản xuất có quy mô lớn, hiện đang tuyển Nhân Viên Vận Hành Máy In tại Bắc Ninh:
 • Ghi chép lại báo cáo sản xuất.

Nhân Viên/Quản Lý Bộ Phận Tự Động Hóa

HRchannels.com
Bắc Ninh
 • Khách hàng của chúng tôi là một công ty sản xuất có vốn đầu tư nước ngoài, hiện đang tuyển dụng Nhân Viên/Quản Lý Bộ Phận Tự Động Hóa tại Bắc Ninh:

Nhân Viên Phòng Sản Xuất

HRchannels.com
Bắc Ninh
 • Khách hàng của chúng tôi là một công ty sản xuất có vốn đầu tư nước ngoài, hiện đang tuyển Nhân Viên Phòng Sản Xuất tại Bắc Ninh:
 • Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên.

Quản Lý Phân Tích FA

HRchannels.com
Bắc Ninh
 • Khách hàng của chúng tôi là một công ty sản xuất có vốn đầu tư nước ngoài, đang tuyển dụng Quản Lý Phân Tích FA tại Bắc Ninh:
 • Trình độ cao đẳng trở lên.
» Create your CV - It only takes a few seconds

Get new jobs for this search by email