jobs in Bắc Ninh

Filter results by:
Sort by: relevance - date
You refined by: HCD Group (undo)
Job Type
Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 15 jobs
HCD Group
Bắc Ninh
6.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Thực hiện công tác Tuyển dụng:
 • Tiếp nhận nhu cầu của các bộ phận, đăng tuyển, lọc hồ sơ, thực hiện phỏng vấn,...
 • Thực hiện công tác Tiếp nhận nhân sự mới:
HCD Group
Bắc Ninh
6.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Triển khai kế hoạch sản xuất.
 • Phân công, kiểm soát chặt chẽ tình hình sản xuất trong ca.
 • Giải quyết các tình huống phát sinh, giám sát nhân sự trong ca.
HCD Group
Bắc Ninh
6.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Phụ trách gia công thiết bị khuôn mẫu.
 • Hiểu biết về khuôn ép, thổi.
 • Công việc được trao đổi thêm khi phỏng vấn.
 • Có hỗ trợ chỗ ăn, ở.
 • Chứng minh thư nhân dân;
HCD Group
Bắc Ninh
6.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Kiểm tra chất lượng nguyên vật liệu đầu vào.
 • Giám sát quá trình, kiểm tra chất lượng trong quá trình sản xuất, thành phẩm.
 • Có hỗ trợ chỗ ăn, ở.
HCD Group
Bắc Ninh
4.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Học việc các công đoạn sản xuất bao bì:
 • Thổi, cắt, in, phong bao bì dưới sự hướng dẫn của Quản lý sản xuất.
 • Sau đó tham gia vận hành máy sản xuất.
HCD Group
Bắc Ninh
6.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Phụ sữa chữa bảo trì hệ thống điện chiếu sáng văn phòng, nhà xưởng.
 • Phụ sữa chữa & bảo trì máy phát điện.
 • Phụ sữa chữa & bảo trì hệ thống bơm nước chữa cháy.
HCD Group
Bắc Ninh
6.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Thực hiện việc kiểm tra nguyên vật liệu nhập vào kho sản xuất.
 • Thực hiện việc kiểm tra, kiểm soát thành phẩm, sản phẩm hoàn thiện của nhà máy.
HCD Group
Bắc Ninh
8.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
 • Triển khai kế hoạch sản xuất.
 • Phân công, kiểm soát chặt chẽ tình hình sản xuất trong ca.
 • Giải quyết các tình huống phát sinh, giám sát nhân sự trong ca.
HCD Group
Bắc Ninh
5.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
 • Học việc các công đoạn sản xuất bao bì:
 • Thổi, cắt, in, phong bao bì dưới sự hướng dẫn của Quản lý sản xuất.
 • Sau đó tham gia vận hành máy sản xuất.
HCD Group
Bắc Ninh
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
 • Học việc các công đoạn sản xuất bao bì:
 • Thổi, cắt, in, phong bao bì dưới sự hướng dẫn của Quản lý sản xuất.
 • Sau đó tham gia vận hành máy sản xuất.