jobs in Bắc Ninh

Sort by: relevance - date
Page 1 of 31 jobs
CÔNG TY TNHH ITM SEMICONDUCTOR VIETNAM
Bắc Ninh
6.000.000 VNĐ một tháng
 • Bắc Ninh , Thị Xã Từ Sơn Mức lương:
 • 6,000,000 Vnđ - 8,000,000 Vnđ Month Kinh nghiệm:
 • 1-2 Năm MÔ TẢ CÔNG VIỆC.
 • Quản lý về kho hành chính.
 • Ngôn ngữ của hồ sơ:
CÔNG TY TNHH ITM SEMICONDUCTOR VIETNAM
Bắc Ninh
 • Bắc Ninh , Thị Xã Từ Sơn Mức lương:
 • Thương Lượng Month Kinh nghiệm:
 • 1-2 Năm MÔ TẢ CÔNG VIỆC.
 • Quản lý hệ thống PCCC nhà máy.
 • Ngôn ngữ của hồ sơ:
CÔNG TY TNHH ITM SEMICONDUCTOR VIETNAM
Bắc Ninh
 • Bắc Ninh , Thị Xã Từ Sơn Mức lương:
 • Thương Lượng Month Kinh nghiệm:
 • 1-2 Năm MÔ TẢ CÔNG VIỆC.
 • Kiểm soát công, OT, các chế độ nghỉ.
 • Quản lý thai sản và con nhỏ.
CÔNG TY TNHH ITM SEMICONDUCTOR VIETNAM
Bắc Ninh
 • Bắc Ninh , Thị Xã Từ Sơn Mức lương:
 • Thương Lượng Month Kinh nghiệm:
 • 2-5 Năm MÔ TẢ CÔNG VIỆC.
 • Công tác chính sách nhân sự.
 • Lộ trình phát triển nghề nghiệp;
CÔNG TY TNHH ITM SEMICONDUCTOR VIETNAM
Bắc Ninh
12.000.000 VNĐ một tháng
 • Bắc Ninh , Thị Xã Từ Sơn Mức lương:
 • 12,000,000 Vnđ - 20,000,000 Vnđ Month Kinh nghiệm:
 • 2-5 Năm MÔ TẢ CÔNG VIỆC.
 • Quản lý môi trường sản phẩm:
 • 3 năm QC trở lên.
CÔNG TY TNHH ITM SEMICONDUCTOR VIETNAM
Bắc Ninh
 • Bắc Ninh , Thị Xã Từ Sơn Mức lương:
 • Thương Lượng Month Kinh nghiệm:
 • 2-5 Năm MÔ TẢ CÔNG VIỆC.
 • Nhận và kiểm tra chứng từ kế toán.
 • Theo dõi và quản lý công nợ.
CÔNG TY TNHH ITM SEMICONDUCTOR VIETNAM
Bắc Ninh
 • Bắc Ninh , Thị Xã Từ Sơn Mức lương:
 • Thương Lượng Month Kinh nghiệm:
 • 2-5 Năm MÔ TẢ CÔNG VIỆC.
 • Giám sát sự tiêu chuẩn công đoạn hàng ngày tuần tháng.
CÔNG TY TNHH ITM SEMICONDUCTOR VIETNAM
Bắc Ninh
8.000.000 VNĐ một tháng
 • Bắc Ninh , Thị Xã Từ Sơn Mức lương:
 • 8,000,000 Vnđ - 15,000,000 Vnđ Month Kinh nghiệm:
 • 2-5 Năm MÔ TẢ CÔNG VIỆC.
 • Công ty chuyên vè sản xuất bản mạch điện tử.
CÔNG TY TNHH ITM SEMICONDUCTOR VIETNAM
Bắc Ninh
 • Bắc Ninh , Thị Xã Từ Sơn Mức lương:
 • Thương Lượng Month Kinh nghiệm:
 • 1-2 Năm MÔ TẢ CÔNG VIỆC.
 • Giám sát các hoạt động môi trường tại nhà máy.
 • Ngôn ngữ của hồ sơ:
CÔNG TY TNHH ITM SEMICONDUCTOR VIETNAM
Bắc Ninh
 • Bắc Ninh , Thị Xã Từ Sơn Mức lương:
 • Thương Lượng Month Kinh nghiệm:
 • 0-1 Năm MÔ TẢ CÔNG VIỆC.
 • Nhận yêu cầu mua hàng từ các bộ phận và thực hiện các nghiệp vụ về…