Create your CV - It only takes a few seconds

jobs in Bắc Giang

Sort by: relevance - date
Page 1 of 3 jobs
KHÁCH SẠN MƯỜNG THANH GRAND BẮC GIANG
Bắc Giang
3.000.000 - VNĐ5.000.000 VNĐ một tháng
  • Sắp xếp, chuẩn bị ca làm việc.
  • Dọn phòng, setup phòng theo tiêu chuẩn.
  • Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.
  • BHXH, BHYT và BHTN theo luật lao động.
KHÁCH SẠN MƯỜNG THANH GRAND BẮC GIANG
Bắc Giang
3.000.000 - VNĐ5.000.000 VNĐ một tháng
  • Đảm bảo mọi giao dịch bằng tiền mặt và thẻ tín dụng được thực hiện theo đúng quy trình - Lập báo cáo và nộp cho phòng kế toán theo ca làm việc -Các công việc…
KHÁCH SẠN MƯỜNG THANH GRAND BẮC GIANG
Bắc Giang
  • Thực hiện tất cả các công việc theo quy trình của bộ phận Sảnh, có trách nhiệm tuân thủ các nội quy và quy định khách sạn, luôn thân thiện, gọn gàng và thể…
» Create your CV - It only takes a few seconds