Create your CV - It only takes a few seconds
Page 5 of 8,421 jobs
Ecco
Bình Dương
 • Work at receptionist (available on direct phone calls).
 • Monitor and arrange car, hotel, flight booking.
 • Business trip and expat support (visa, accomodation and…
VIKOR
Bình Dương
8.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Tuyển dụng theo yêu cầu của Ban lãnh đạo công ty;
 • Quản lý hợp đồng lao động, quyết định nhân sự và hồ sơ nhân viên;
 • Đăng ký thuế thu nhập cá nhân;
PU KYONG Việt Nam
Bình Dương
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Lên kế hoạch sản xuất cho các bộ phận dưới xưởng;
 • Theo dõi tiến độ sản xuất theo kế hoạch sản xuất;
 • Báo cáo kết quả sản xuất;
 • Giao tiếp tốt, nhanh nhẹn;
Duytan
Bình Dương
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Bình Dương (Thị xã Bến Cát).
 • Không yêu cầu kinh nghiệm.
 • Bán hàng / Kinh doanh, Quản lý chất lượng (QA/QC), Sản xuất / Vận hành sản xuất, Thu mua / Vật tư.
Maeve Furn
Bình Dương
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Biên phiên dịch và soạn thảo các văn bản, giấy tờ.
 • Làm việc trực tiếp với Giám Đốc.
 • Khu phố 1B, Phường An Phú, Thị xã Thuận An, Bình Dương.
Bình Dương
 • Đảm bảo chất lượng dịch vụ khi giao dịch với Khách hàng:
 • Thực hiện các giao dịch tại quầy với Khách hàng nhằm đạt được đồng thời các giá trị sau:
Đầu Tư Và Thương Mại SKY GROUP
Bình Dương
8.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Quản lý văn phòng phẩm của công ty:
 • Nhận các đề xuất VPP, lập đề xuất mua VPP cấp phát VPP theo yêu cầu, hàng tháng rà soát lại số lượng VVP tồn.
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
Bình Dương
 • Lập và quản lý kế hoạch sản xuất, xuất hàng của khách hàng,...
 • Tính định mức nguyên vật liệu theo kế hoạch sản xuất.
 • Lập báo cáo định kỳ.
 • Tốt nghiệp ĐH trở lên.
VIỆT NGUYỄN
Bình Dương
8.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Thực hiện công tác chế độ, chính sách, phúc lợi cho người lao động.
 • Lập & theo dõi, quản lý hợp đồng lao động, hồ sơ nhân sự.
 • 7-10tr + phụ cấp + thưởng.
Gỗ Bến Thành
Bình Dương
8.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Lập HĐLĐ, lập các quyết định chấm dứt HĐLĐ cho người lao động.
 • Chấm công, tính lương, chế độ thưởng phạt cho nhân viên qua hiệu suất công việc.