Create your CV - It only takes a few seconds
Page 3 of 3,281 jobs
Công Ty TNHH Baiksan Việt Nam
Bình Dương
 • Nhập dữ liệu hệ thống.
 • Công việc cụ thể khi phỏng vấn.
 • Được hưởng các chế độ BH theo quy định của nhà nước.
 • Có cơ hội học hỏi phát triển bản thân.
Công ty TNHH Indo-Trans Keppel Logistics Việt Nam
Bình Dương
 • Mô tả công việc Cập nhật tất cả các dữ liệu vào hệ thống theo quy trình / hướng dẫn công việc;
 • Đảm bảo các số liệu tồn kho luôn được cập nhật;
TM Cà Phê Quang Minh
Bình Dương
10.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một tháng
 • Kiểm tra, đối chiếu các hóa đơn GTGT đầu vào , đầu ra của công ty và chi nhánh – ghi chép, hạch toán vào sổ sách kế toán.
 • In sổ sach kế toán liên quan đến thuế.
Phúc Sinh
Bình Dương
15.000.000 - VNĐ17.000.000 VNĐ một tháng
 • Tuyển dụng nhân viên cho nhà máy.
 • Thường xuyên cập nhật các quy định mới, luật mới và đưa vào thực hiện.
 • Lập kế hoạch và cách thực hiện về các hoạt động văn hóa…
10.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một tháng
 • Thực hiện các công việc cơ bản của một trong những vị trí:
 • Tuyển tất cả quản lý cấp cao, cấp trung, nhân viên chính thức và partime.
 • Đọc kỹ nội dung công việc.
TOA Paint Vietnam
Bình Dương
 • Bảo hiểm theo quy định.
 • Nhập đơn hàng và xuất đơn tho yêu cầu của khách hàng.
 • Xử lý đơn hàng trả về.
 • Liên hệ khách hàng, liên hệ cho sale.
Thêu Dương Thăng
Bình Dương
15.000.000 VNĐ một tháng
 • Quản lý sản xuất hàng hóa thêu bằng máy vi tính.
 • Quản lý công nhân bộ phận sản xuất.
 • Công việc cụ thể trao đổi khi phỏng vấn.
 • Kí hợp đồng chính thức.
Công ty TNHH Thực phẩm LaCusina
Bình Dương
 • Tiếp nhận đơn hàng từ bộ phận bán hàng, tổng hợp đơn hàng từ phần mềm.
 • Kiểm tra tồn kho bán thành phẩm và thành phẩm.
 • Thưởng cuối năm 2 tháng lương.
Sharp Manufacturing Việt Nam
Bình Dương
7.500.000 VNĐ một tháng
 • Quản lý hoạt động sản xuất.
 • Kiểm tra phiếu yêu cầu mua hàng từ các phòng ban và lưu trữ.
 • Công việc cụ thể được trao đổi khi phỏng vấn.
 • Toàn thời gian cố định.
 • Phụ trách công tác văn thư.
 • Thực hiện công tác quản lý xe, điều động xe.
 • Thực hiện công tác quản lý thẻ taxi, cấp phát thẻ cho khách hàng ra vào công ty.