Create your CV - It only takes a few seconds

jobs in Bình Dương

Sort by: relevance - date
Page 1 of 25 jobs

Sales Assistant (Nhân Viên Quản Lý Đơn Hàng)

SCANCOM VIETNAM LIMITED COMPANY
Bình Dương
 • Lô 10, Đường 8, KCN Sóng Thần 1 , Thị xã Dĩ An , Bình Dương, Việt Nam.
 • Sales Assistant (Nhân Viên Quản Lý Đơn Hàng).
 • Nhận email việc làm tương tự.

Planning Staff (KCN SÓNG THẦN I, DĨ AN, BÌNH DƯƠNG) new

SCANCOM VIETNAM LIMITED COMPANY
Bình Dương
 • Lô 17, đường số 6, KCN Sóng Thần I , Thị xã Dĩ An , Bình Dương, Việt Nam.
 • Planning Staff (KCN SÓNG THẦN I, DĨ AN, BÌNH DƯƠNG).
 • Nhận email việc làm tương tự.

BOOKING STAFF - IMEX

SCANCOM VIETNAM LIMITED COMPANY
Bình Dương
 • Lô 10, Đường 8, KCN Sóng Thần 1 , Thị xã Dĩ An , Bình Dương, Việt Nam.
 • Nhận email việc làm tương tự.
 • Mô tả chi tiết công việc.
 • Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết.

Video Grapher

SCANCOM VIETNAM LIMITED COMPANY
Bình Dương
 • Lô 10, Đường 8, KCN Sóng Thần 1 , Thị xã Dĩ An , Bình Dương, Việt Nam.
 • Nhận email việc làm tương tự.
 • Mô tả chi tiết công việc.
 • Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết.

Documentation Staff - IMEX

SCANCOM VIETNAM LIMITED COMPANY
Bình Dương
 • Lô 10, Đường 8, KCN Sóng Thần 1 , Thị xã Dĩ An , Bình Dương, Việt Nam.
 • Nhận email việc làm tương tự.
 • Mô tả chi tiết công việc.
 • MÔ TẢ CHỨC NĂNG CÔNG VIỆC:

Product Developer (Nhân Viên Phát Triển Đơn Hàng) new

SCANCOM VIETNAM LIMITED COMPANY
Bình Dương
 • Lô 10, Đường 8, KCN Sóng Thần 1 , Thị xã Dĩ An , Bình Dương, Việt Nam.
 • Product Developer (Nhân Viên Phát Triển Đơn Hàng).
 • Nhận email việc làm tương tự.

3D Max Designer new

SCANCOM VIETNAM LIMITED COMPANY
Bình Dương
 • Lô 10, Đường 8, KCN Sóng Thần 1 , Thị xã Dĩ An , Bình Dương, Việt Nam.
 • Nhận email việc làm tương tự.
 • Mô tả chi tiết công việc.
 • MÔ TẢ CHỨC NĂNG CHUNG:

Tài Xế Xe Nâng new

SCANCOM VIETNAM LIMITED COMPANY
Bình Dương
 • Lô 17, Đường số 6, KCN Sóng Thần 1 , Thị xã Dĩ An , Bình Dương, Việt Nam.
 • Nhận email việc làm tương tự.
 • Mô tả chi tiết công việc.
 • Sản phẩm hàng bàn ghế.

Customer Service Staff

SCANCOM VIETNAM LIMITED COMPANY
Bình Dương
 • Bình Dương , Thị Xã Dĩ An Mức lương:
 • Thương Lượng Month Kinh nghiệm:
 • 1-2 Năm MÔ TẢ CÔNG VIỆC.
 • Interact with Sales person, receive and process information from…

Nhân Viên Điều Phối

SCANCOM VIETNAM LIMITED COMPANY
Bình Dương
 • Bình Dương , Thị Xã Dĩ An Mức lương:
 • Thương Lượng Month Kinh nghiệm:
 • 0-1 Năm MÔ TẢ CÔNG VIỆC.
 • MÔ TẢ CHỨC NĂNG CHUNG:
 • Nhận kế họach đóng gói từ PPM của nhà máy.

Production Supervisor

SCANCOM VIETNAM LIMITED COMPANY
Bình Dương
 • Bình Dương , Thị Xã Dĩ An Mức lương:
 • Thương Lượng Month Kinh nghiệm:
 • 2-5 Năm MÔ TẢ CÔNG VIỆC.
 • Thực hiện kế hoạch sản xuất ngày, tuần, tháng.
 • Ngôn ngữ của hồ sơ:

IMEX STAFF (Thời Vụ 6 Tháng)

SCANCOM VIETNAM LIMITED COMPANY
Bình Dương
 • Lô 10, Đường 8, KCN Sóng Thần 1 , Thị xã Dĩ An , Bình Dương, Việt Nam.
 • IMEX STAFF (Thời Vụ 6 Tháng).
 • Nhận email việc làm tương tự.
 • Mô tả chi tiết công việc.

Test Center Staff (TC)

SCANCOM VIETNAM LIMITED COMPANY
Bình Dương
 • Bình Dương , Thị Xã Dĩ An Mức lương:
 • Thương Lượng Month Kinh nghiệm:
 • 0-1 Năm MÔ TẢ CÔNG VIỆC.
 • Mô tả chức năng chung:
 • Trách nhiệm và quyền hạn:

Maintenance Assistant Manager

SCANCOM VIETNAM LIMITED COMPANY
Bình Dương
 • Bình Dương , Thị Xã Dĩ An Mức lương:
 • Thương Lượng Month Kinh nghiệm:
 • 5-10 Năm MÔ TẢ CÔNG VIỆC.
 • Giám sát nhân viên thực hiện việc bảo trì, bảo dưỡng các thiết bị…

WOOD QC Manager new

SCANCOM VIETNAM LIMITED COMPANY
Bình Dương
 • Lô 10, Đường 8, KCN Sóng Thần 1 , Thị xã Dĩ An , Bình Dương, Việt Nam.
 • Nhận email việc làm tương tự.
 • Mô tả chi tiết công việc.
 • Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết.

Get new jobs for this search by email