jobs in Bình Dương

Sort by: relevance - date
Page 1 of 41 jobs
SCANCOM VIETNAM LIMITED COMPANY
Bình Dương
 • Quản lý dữ liệu xuất nhập, tồn trên phần mềm Axapta.
 • Kiểm tra kế hoạch sản xuất, nhận và cấp phát vật tư theo picking list đúng tiến độ sản xuất.
SCANCOM VIETNAM LIMITED COMPANY
Bình Dương
 • Lập kế hoạch sản xuất chi tiết tận dụng tối đa năng lực sản xuất.
 • Lập kế hoạch sản xuất chi tiết cho từng máy trong khu vực được phân công tận dụng…
SCANCOM VIETNAM LIMITED COMPANY
Bình Dương
 • Lái xe nâng trong nhà máy.
 • Chi tiết trao đổi thêm khi phỏng vấn.
 • Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết.
 • Phải có chứng chỉ xe nâng.
 • Kinh nghiệm vận hành xe nâng.
SCANCOM VIETNAM LIMITED COMPANY
Bình Dương
 • MÔ TẢ CHỨC NĂNG CHUNG:
 • Kiểm soát năng suất và chất lượng sản phẩm trong ca.
 • Kiểm soát nguyên vật liệu sử dụng trong ca.
 • Kiểm soát nhân lực trong ca.
SCANCOM VIETNAM LIMITED COMPANY
Bình Dương
 • Layout assiatnt is assigned to make all layout activities, she/ he will be responsible for making layout for Sales VN & Production (factory CM & OM).
SCANCOM VIETNAM LIMITED COMPANY
Bình Dương
 • Interact with Sales person, receive and process information from them in responding to customer inquiries.
 • Arrange car for picking up, sending off customers,…
SCANCOM VIETNAM LIMITED COMPANY
Bình Dương
 • Lập kế hoạch sản xuất chi tiết tận dụng tối đa năng lực sản xuất.
 • Lập kế hoạch sản xuất chi tiết cho từng máy trong khu vực được phân công tận dụng…
SCANCOM VIETNAM LIMITED COMPANY
Bình Dương
 • Lập kế hoạch sản xuất chi tiết tận dụng tối đa năng lực sản xuất.
 • Lập kế hoạch sản xuất chi tiết cho từng máy trong khu vực được phân công tận dụng…
SCANCOM VIETNAM LIMITED COMPANY
Bình Dương
 • Closely collaborate with Logistic team & Sales to submit booking ontime.
 • Liaise with freight fowarder to get booking confirmation & coordinating with…
SCANCOM VIETNAM LIMITED COMPANY
Bình Dương
 • MÔ TẢ CHỨC NĂNG CÔNG VIỆC:
 • Làm chứng từ cho các lô hàng xuất khẩu.
 • Chuẩn bị các chứng từ của lô hàng xuất khẩu theo yêu cầu của khách hàng trong hợp đồng.